Politycy na okładkach tygodników społeczno-politycznych w latach wyborów prezydenckich 2015 i 2020. Analiza tygodników „Sieci” i „Newsweek”

Autor

  • Małgorzata Bogunia-Borowska UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

DOI:

https://doi.org/10.29107/rr2021.3.3

Słowa kluczowe:

okładki, tygodniki społeczno-polityczne, narracja, prezentacja afirmatywna i krytyczna, analiza multimodalna

Abstrakt

Celem artykułu jest ukazanie strategii przedstawiania kandydatów na urząd prezydenta w wybranych polskich tygodnikach społeczno-politycznych, które reprezentują odmienne światopoglądy, sympatie polityczne i systemy wartości. Główna teza dotyczy założenia o istnieniu dualizmu w strategiach wizualnych wskazanych tygodników. Na podstawie analizy multimodalnej okładek 2015 i 2020 r., której przedmiotem były sposoby prezentowania postaci i wykorzystane zabiegi perswazyjne, wyróżniono prezentację afirmatywną i krytyczną oraz scharakteryzowano jej cechy.

Bibliografia

Bartoszewicz Mateusz. 2019. „Dyskredytacja polityczna na okładkach polskich tygodników opinii – raport z badań pilotażowych". „Łódzkie Studia Teologiczne" 28/4: 121-134.

Boehm, Gottfried, Mitchell W.J.T. 2012. „Zwrot obrazowy a zwrot ikoniczny: dwa listy”. W Fotospołeczeństwo. Antologia tekstów z socjologii wizualnej, red. Małgorzata Bogunia-Borowska, Piotr Sztompka, 94-118. Znak: Kraków.

Berger, Peter, Hansfried, Kellner. 2005. „Akt interpretacji”. W Socjologia. Lektury, red. Piotr Sztompka, Marek Kucia, 70-79. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Bogunia-Borowska, Małgorzata. 2017. „Tradycja, historia, religia versus obyczaje, kwestie społeczne, świeckość. Systemy aksjonormatywne tygodników »W Sieci« oraz »Newsweek«”. W Czy obrazy rządzą ludźmi?, red. Agnieszka Kampka, Anna Kiryjow, Katarzyna Sobczak, 251-266. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.

Douglas, Rodney B. 1977. „Arystotelesowska koncepcja komunikacji retorycznej”. „Pamiętnik Literacki” 68/1: 203-210.

Giddens, Anthony. 2001. Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, tł. A. Szulżycka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Grady, John. 2011. „Obrazy reklamowe jako wskaźniki: przedstawienia czarnych w magazynie »Life« w latach 1936-2000”. W Badania wizualne w działaniu. Antologia tekstów, red. nauk. Maciej Frąckowiak, Krzysztof Olechnicki, współpr. Marek Krajewski, 211-239. Wydawnictwo: Bęc Zmiana.

Kampka, Agnieszka. 2014. „Retoryka wizualna a świat społeczny”. W Retoryka wizualna. Obraz jako narzędzie perswazji, red. Agnieszka Kampka, 5-17. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.

Karwat, Mirosław. 2006. O złośliwej dyskredytacji. Manipulowanie wizerunkiem przeciwnika. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Lisowska-Magdziarz, Małgorzata. 2008. Media powszednie. Środki komunikowania masowego i szerokie paradygmaty medialne w życiu codziennym Polaków u progu XXI wieku. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Modrzejewska, Ewa. 2016. „Ile twarzy Andrzeja Dudy? O retoryce wizerunku medialnego z okładek tygodników”. W Retoryka wizerunku medialnego, red. Agnieszka Budzyńska-Daca, Agnieszka Kampka, Katarzyna Molek-Kozakowska, 107-153. Warszawa: Polskie Towarzystwo Retoryczne.

Szlendak, Tomasz. 2013. „Kultura nadmiaru w czasach niedomiaru”. „Kultura Współczesna” 1: 7-26.

Pobrania

Opublikowane

2021-10-01 — zaktualizowane 2021-11-04

Wersje

Jak cytować

Bogunia-Borowska, Małgorzata. (2021) 2021. „Politycy Na okładkach tygodników społeczno-Politycznych W Latach wyborów Prezydenckich 2015 I 2020. Analiza tygodników „Sieci” I «Newsweek»”. "Res Rhetorica" 8 (3):54-74. https://doi.org/10.29107/rr2021.3.3.