Perswazyjna funkcja werbalnych i niewerbalnych metafor na przykładzie konferencji polskiego rządu podczas tzw. trzeciej fali epidemii COVID-19

Autor

  • Magdalena Jankosz UPJPII

DOI:

https://doi.org/10.29107/rr2021.3.4

Słowa kluczowe:

Covid-19, gest metaforyczny, konferencja rządu, metafora, perswazja

Abstrakt

Celem artykułu jest pokazanie, w jaki sposób metafory werbalne i niewerbalne współdziałają ze sobą, aby służyć perswazji. Materiał badawczy stanowi nagranie wideo konferencji polskiego rządu, dotyczącej kolejnej fali pandemii COVID-19 (marzec 2021). Wyniki badania przeprowadzonego przy wykorzystaniu metody zintegrowanej analizy komunikacyjnej wskazują dominację metaforyki wojny, klęsk żywiołowych, władzy i czasu.

Bibliografia

Antas, Jolanta. 2001. „Co mówią ręce. Wprowadzenie do komunikacji niewerbalnej”. W Retoryka dziś. Teoria i praktyka, red. Renata Przybylska i Wiesław Przyczyna. Kraków: Poligrafia Salezjańska.

Antas, Jolanta. 2014. Semantyczność ciała. Łódź: Primum Verbum.

Antas, Jolanta i Aneta Załazińska. 2004. „Niewerbalne środki i strategie przekonywania stosowane w telewizyjnych debatach polityków”. W Sztuka perswazji, red. Rafał Garpiel, Katarzyna Leszczyńska, 183-194. Kraków: Zakład Wydawniczy „Nomos”.

Barańczak, Stanisław. 1983. Czytelnik ubezwłasnowolniony. Perswazja w masowej kulturze literackiej PRL. Paryż: Libella.

Chruściak, Ilona. 2018. „Perswazyjna funkcja gestu ujmowania pod kolana”. Załącznik Kulturoznawczy 5: 143-156.

Cornelissen, Joep P., Jean S. Clarke, Alan Cienki. 2010. „Sensegiving in entrepreneurial contexts: The use of metaphors in speech and gesture to gain and sustain support for novel business ventures”. International Small Business Journal 30(3): 213-241. DOI: 10.1177/0266242610364427.

Dobrzyńska, Teresa. 1994. Mówiąc przenośnie… studia o metaforze. Warszawa: Instytut Badań Literackich.

Fras, Jolanta. 2005. Komunikacja polityczna. Wybrane zagadnienia gatunków i języka wypowiedzi. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Lakoff, George i Mark Johnson. 1988. Metafory w naszym życiu. Warszawa: PIW.

Maciuszek, Józef. 2004. „Metafora jako forma komunikacji perswazyjnej”. W Sztuka perswazji, red. Rafał Garpiel, Katarzyna Leszczyńska, 115-130. Kraków: Zakład Wydawniczy „Nomos”.

Ożóg, Kazimierz. 2008. „Język współczesnej polskiej polityki”. Stylistyka XVII: 161-183.

Pruś, Jakub. 2019. „Argumentacja semantyczna – podstawowe pojęcia i problemy definicyjne”. Res Rhetorica 6(4): 56-76. DOI: 10.29107/rr2019.4.3.

Sobczak, Barbara. 2009. „Retoryka a niejęzykowe środki komunikacji”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza XV(XXXV): 57-76.

Sontag, Susan. 1999. Choroba jako metafora. AIDS i jego metafory. Warszawa: PIW.

Szymanek, Krzysztof. 2004. Sztuka argumentacji. Słownik terminologiczny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Wojtukiewicz, Agnieszka. 2020. „Pandemia COVID-19 – metaforyka w głównych wydaniach polskich dzienników telewizyjnych”. Com.press 3(2): 50-67.

Załazińska, Aneta. 2001. Schematy myśli wyrażone w gestach. Kraków: Universitas.

Załazińska, Aneta. 2007. „Po co językoznawcy badania gestów, po co badaniom gestów językoznawca”. LingVaria 2(4): 43-52.

Załazińska, Aneta. 2012. „Metoda analizy środków niewerbalnych pojawiających się podczas wypowiedzi (na podstawie programu Kuba Wojewódzki)”. W Instrukcja obsługi tekstów. Metody retoryki, red. Jacek Wasilewski, Anna Nita, 253-269. Sopot: GWP.

Załazińska, Aneta. 2013. „Niewerbalne znaki sporu – gesty i inne zachowania towarzyszące mowie jako semiotyczne elementy konstytuujące i wyrażające spór”. Forum Artis Rhetoricae 32: 34-53.

Pobrania

Opublikowane

2021-10-01

Jak cytować

Jankosz, Magdalena. 2021. „Perswazyjna Funkcja Werbalnych I Niewerbalnych Metafor Na przykładzie Konferencji Polskiego rządu Podczas Tzw. Trzeciej Fali Epidemii COVID-19”. "Res Rhetorica" 8 (3):75-90. https://doi.org/10.29107/rr2021.3.4.