Kontrowersyjna implikatura ministra. Przypadek „miękiszona”. Analiza pragmatyczno-retoryczna

Autor

  • Jacek Grębowiec Uniwersytet Wrocławski

DOI:

https://doi.org/10.29107/rr2021.4.4

Słowa kluczowe:

miękiszon, Zbigniew Ziobro, pragmalingwistyka, retoryka, implikatury konwersacyjne, demagogia

Abstrakt

Autor artykułu podejmuje się wieloaspektowej interpretacji kontrowersyjnego neologizmu "miękiszon", którego Zbigniew Ziobro użył, jak podejrzewali dziennikarze i medioznawcy, do sprowokowania premiera Mateusza Morawieckiego. W swej analizie autor tego studium posługuje się narzędziami pragmalingwistyki, retoryki i teorii dyskursu, by udowodnić jego performatywny i wulgarny charakter.     

Bibliografia

Althusser, Louis. 2006. Ideologie i aparaty ideologiczne państwa. Przeł. Andrzej Staroń. Warszawa: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (Uniwersytet Warszawski).

Auer, Peter. 2003. “Context and Contextualization”. W Handbook of Pragmatics Online. Red. Jan-Ola Östman i Jan Verschueren. Dostęp: 27.04.2021. https://doi.org/10.1075/hop.1.con8.

Bartkiewicz, Artur. 2021. „Ranking zaufania polskich polityków: Jest nowy lider”. Rp.pl. Dostęp: 28.04.2021. https://www.rp.pl/Polityka/210419867-Ranking-zaufania-polskich-politykow-Jestnowy-lider.html.

Butler, Judith. 2000. Walczące słowa. Mowa nienawiści i polityka performatywu. Przeł. Adam Ostolski. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Drzażdżewski, Maciej. 2020. „Budżet UE. Zbigniew Ziobro: To my bronimy Unii Europejskiej”. Wp.pl. Dostęp: 28.04.2021. https://wiadomosci.wp.pl/budzet-ue-zbigniew-ziobro-to-my-bronimy-unii-europejskiej-6579402694032256a.

Grębowiec, Jacek. 2018. „Komunikacja wizualna i wizualno-werbalna w perspektywie retorycznej i pragmalingwistycznej”. W Marka. Wizerunek, wizualność, komunikacja, red. Leszek Pułka, Patrycja Rozbicka, 159-178. Kraków: Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner.

Grice, Hebert P. 1980. „Logika a konwersacja”, przeł. Barbara Stanosz. W Język w świetle nauki. Red. Barbara Stanosz, 91-114. Warszawa: Czytelnik.

Huang, Yan. (2012) 2015. The Oxford Dictionary of Pragmatics, Oxford: Oxford University Press.

Jasińska, Agnieszka. 2020, „Zapożyczenia z języków romańskich i ich obecność w materiałach do nauki języka polskiego jako obcego”. Annales Universitatis Pedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica 15, 100-109. Dostęp: 23.03.2021. https://doi.org/10.24917/20831765.15.8.

Krasowska, Diana. 2018. „Ekspresywne nazwy osób w języku białostockich licealistów i studentów”. W Białostockie Archiwum Językowe 18, 99-114. Dostęp: 23.03.2021. https://doi.org/10.15290/baj.2018.18.07.

Krzysztoszek, Aleksandra. 2020. „Upór przynosi korzyści. Rutte blokuje negocjacje, ale sam zyskuje coraz więcej”. Euractiv.pl. Dostęp: 27.04.2021. https://www.euractiv.pl/section/polityka-wewnetrzna-ue/news/upor-przynosi-korzysci-rutte-blokuje-negocjacje-ale-sam-zyskuje-coraz-wiecej/.

Lipińska, Maria. 2020. „Kim jest »miękiszon«? Tłumaczy profesor Jerzy Bralczyk. »Jest w tym słowie pewien ładunek humoru«”. Gazeta.pl. Dostęp: 30.03.2021. https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,26550601,kim-jest-miekiszon-tlumaczy-profesor-jerzy-bralczyk-jest.html.

mjz/kab. 2020. „»Wolą aresztować 14-latkę, 17-latka, a oni powinni wejść do domu Sasina«". TVN24.pl. Dostęp: 28.04.2021. https://tvn24.pl/polska/dzialania-policji-na-protestach-sebastian-kaleta-i-tomasz-trela-komentuja-4760610.

Paveau, Marie-Anne i Sarfati, Georges-Élia. 2009. Wielkie teorie językoznawcze. Od językoznawstwa historyczno-porównawczego do pragmatyki. Przeł. Iwona Piechnik. Kraków: Wydawnictwo FLAIR – Wydawnictwo AVALON.

Skorupka, Stanisław, Auderska, Halina i Łempicka, Zofi a (Red.). 1969. Mały Słownik Języka Polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Sperber, Dan i Wilson, Deirdre. 1986. „Ironia a rozróżnienie między użyciem i przywołaniem”. Przeł. Maria B. Fedewicz. Pamiętnik Literacki 77 (1): 265-288.

Sperber, Dan i Wilson, Deirdre. 2011. Relewancja: komunikacja i poznanie. Red. Maria Jodłowiec, Agnieszka Piskorska. Przeł. zespół. Kraków: Tertium.

Sobol, Elżbieta (Red.). 2002. Słownik Wyrazów Obcych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Vater, Heinz. 2015. Wprowadzenie do lingwistyki. Red. i przeł. Jarosław Aptacy, Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe.

Wilson, Deirdre. 2017. “Relevance Theory”. W The Oxford Handbook of Pragmatics, red. Yan Huang. 79-100. Oxford: Oxford University Press.

Ziobro, Zbigniew. 2020. Transkrypcja wystąpienia na podstawie materiału filmowego z profilu Ministerstwa Sprawiedliwości na Facebooku. Dostęp: 29.04.2021. https://www.facebook.com/MinisterstwoSprawiedliwosci/videos/konferencja-prasowa-ministra-sprawiedliwo%C5%9Bci--prokuratora-generalnego-zbigniewa-z/390554349058530/.

Ziomek, Jerzy. 1990. Retoryka opisowa. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo.

Pobrania

Opublikowane

2021-12-27

Jak cytować

Grębowiec, Jacek. 2021. „Kontrowersyjna Implikatura Ministra. Przypadek «miękiszona». Analiza Pragmatyczno-Retoryczna”. "Res Rhetorica" 8 (4):69-82. https://doi.org/10.29107/rr2021.4.4.