Retoryczny patos w fotografiach nagrodzonych w konkursie Grand Press Photo w kategorii „Środowisko”

Autor

  • Ewa Bulisz Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

DOI:

https://doi.org/10.29107/rr2021.2.6

Słowa kluczowe:

retoryka wizualna, ekologia afektywna, patos, perswazja, fotografia reporterska, Grand Press Photo, strategiczna empatia

Abstrakt

Fotografie nagrodzone w konkursie Grand Press Photo w kategorii „Środowisko” przyczyniają się do kształtowania świadomości społecznej odnośnie do współczesnych problemów i wyzwań ekologicznych. Analiza retoryczna wybranych fotografii i fotoreportaży dowodzi, że siła perswazyjna obrazu, użyta jako argument emocjonalny, może wpływać na kształtowanie opinii publicznej o stanie środowiska oraz zachęcać do podjęcia działań proekologicznych. Artykuł prezentuje rolę „strategicznej empatii”/„strategicznego współodczuwania” w procesie perswazji fotografii reporterskiej.

Bibliografia

Arystoteles. 2004. Retoryka. Retoryka dla Aleksandra. Poetyka. Tłum. H. Podbielski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Bal, Mieke and Norman Bryson. 1991. “Semiotics and Art History”. Journal of Visual Culture 73 (2): 174-208. https://doi.org/10.1080/00043079.1991.10786750

Banks, Marcus. 2013. Materiały wizualne w badaniach jakościowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Barthes, Roland. 1985. „Retoryka obrazu”. Pamiętnik Literacki 76 (3): 289-302.

Barthes, Roland. 1996. Światło obrazu. Uwagi o fotografi i. Tłum. J. Trznadel. Warszawa: KR.

Bendrat, Anna. 2014. „Obrazy wojny w amerykańskich reklamach wyborczych”. W Retoryka wizualna. Obraz jako narzędzie perswazji, red. Agnieszka Kampka, 95-107. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.

Bendrat, Anna. 2016. „Medialne portrety imigrantów a hiperrzeczywistość obrazu”. W Retoryka wizerunku medialnego, red. Agnieszka Budzyńska-Daca, Agnieszka Kampka, Katarzyna Molek-Kozakowska, 197-224. Warszawa: Polskie Towarzystwo Retoryczne.

Berger, Arthur Asa. 1998. Seeing Is Believing. An Introduction to Visual Communication. London-Toronto: Mayfield Publishing Company. https://doi.org/10.2307/431664

Brinton, Alan. 1988. “Pathos and the ‘Appeal to Emotion’: An Aristotelian Analysis”. History of Philosophy Quarterly 5(3): 207-115. http://www.jstor.org/stable/27743856

Edwards, Janis L. 2009. “Visual Rhetoric”. W Century Communication. A Reference Handbook, red. William F. Eadie, 220-228. Los Angeles: Sage Publications.

Foss, Sonja. 1982. “Rhetoric and the Visual Image: A Resource Unit.” Communication Education 31: 55-66. https://doi.org/10.1080/03634528209384659

Hall, Stuart. 1999. “Introduction: looking and subjectivity.” W Visual Culture: The Reader, red. Evans Jessica and Hall Stuart, 309-314. London: Sage.

Hill A., Charles. 2004. “The Psychology of Rhetorical Images”. W Defining Visual Rhetorics. red. Charles A. Hill, Marguerite Helmers, 25-40. Mayham: Lawrence Erlbaum Associates. https://doi.org/ 10.4324/9781410609977

Hill, A. Charles, and Helmers Marguerite. 2004. “Introduction”. W Defining Visual Rhetorics. red. Charles A. Hill, Marguerite Helmers, 1-24. Mayham: Lawrence Erlbaum Associates. https://doi.org/ 10.4324/9781410609977

Jakóbczyk, Małgorzata. 2011. “Fotograficzne kłamstwo czyli o perswazji w fotografii”. Forum Artis Rhetoricae 1: 69-84.

Kampka, Agnieszka. 2011. „Retoryka wizualna. Perspektywy i pytania”. Forum Artis Rhetoricae 1: 7-23.

Lutz, Catherine A., and Jane L. Collins. 1993. Reading National Geographic. Chicago, IL: University of Chicago Press. https://doi.org/10.1080/08821127.1994.10731650

Maćkiewicz, Jolanta. 2018. „Więcej niż tysiąc słów. Perswazyjne działanie zdjęć prasowych”. Media Biznes Kultura 1: 25-34. https://doi.org/10.4467/25442554.MBK.18.002.9281

Phillips, Nelson, and Cynthia Hardy. 2002. Discourse Analysis: Investigating Processes of Social Construction. London: Sage.

Primeau, Roland. 1979. Rhetoric of Television. New York: Longman.

Rose, Gillian. 2010. Interpretacja materiałów wizualnych. Warszawa: PWN.

Sarna, Paweł i Ewelina Tyc. 2020. „Śmierć prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza w nagłówkach”. Res Rhetorica 7 (1): 2-21. https://doi.org/10.29107/rr2020.1.1

Sobczak, Barbara. 2016. „Kreowanie autorytetów medialnych”. W Retoryka wizerunku medialnego, red. Agnieszka Budzyńska-Daca, Agnieszka Kampka, Katarzyna Molek-Kozakowska, 225-250. Warszawa: Polskie Towarzystwo Retoryczne.

Tryksza, Anna. 2019. „Jak celebrować poezję? Retoryczność wystąpień laudacyjnych (lubelska nagroda Kamień)”. W Retoryka i wartości, red. Agnieszka Budzyńska-Daca, Ewa Modrzejewska, 145-162. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Warchala, Jacek. 2017. „Emocjonalizacja informacji”. W Gatunki w mediach. Prace dedykowane Profesor Marii Wojtak. Zagadnienia teoretyczne. Gatunki w mediach drukowanych, red. Iwona Hofman, Danuta Kępa-Figura, Lublin 107-130.

Weik von Mossner, Alexa. 2016. “Feeling Cosmopolitan: Strategic Empathy in Charles W. Chesnutt’s Paul Marchand, F.M.C.” Melus: The Society for the Study of the Multi-Ethnic Literature of the United States 41 (4): 76-95. https://doi.org/10.1093/melus/mlw046

Weik von Mossner, Alexa. 2017. Affective Ecologies: Empathy, Emotion, and Environmental Narrative. Columbus: The Ohio State University Press.

Worsowicz, Monika. 2016. „Triada retoryczna (logos, etos, patos) a perswazyjność sylwetki prasowej”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 31 (1): 137-147. https://doi.org/10.18778/1505-9057.31.11

Pobrania

Opublikowane

2021-06-30

Jak cytować

Bulisz, Ewa. 2021. „Retoryczny Patos W Fotografiach Nagrodzonych W Konkursie Grand Press Photo W Kategorii «Środowisko»”. "Res Rhetorica" 8 (2):97-117. https://doi.org/10.29107/rr2021.2.6.