Aggressive rhetoric in Croatian post-election political discourse

Autor

  • Anita Runjić-Stoilova Faculty of Humanities and Social Sciences
  • Andrea Jović

DOI:

https://doi.org/10.29107/rr2021.1.5

Słowa kluczowe:

agresywna retoryka, mowa nienawiści, środki językowe, dyskurs polityczny, środki retoryczne

Abstrakt

Agresywna retoryka w chorwackim dyskursie politycznym zintensyfikowała się podczas wyborów parlamentarnych w 2015 roku. Głęboka polaryzacja społeczeństwa wyniosła do władzy nową opcję polityczną – partię MOST – jedną z najsilniejszych partii od początków niezależnego państwa chorwackiego w 1990 r. Partia ta miała utworzyć nowy rząd koalicyjny albo z HDZ, albo z SDP – pozostałymi dwiema najbardziej wpływowymi partiami. Rywalizacja w negocjacjach koalicyjnych wywołała duże napięcie, a w konsekwencji wzrost agresji w wypowiedziach politycznych. Niniejsze studium ma na celu opisać, zinterpretować i wyjaśnić użycie zabiegów językowych i retorycznych, które odpowiedzialne były za wzrost agresywności dyskursu politycznego, a także wskazać, którą z partii uznać można za najbardziej agresywną.

Bibliografia

Alaburić, Vesna. 2003. “Ograničavanje govora mržnje u demokratskome društvu — teorijski, zakonodavni i praktički aspekti.” Hrvatska pravna revija 3 (1): 1–18. https://www.pravo.unizg.hr/_download/repository/Alaburic_I_dio.pdf.

Bayram, Fatih. 2010. “Ideology and Political Discourse: A Critical Discourse Analysis of Erdogan’s Political Speech.” ARECLS 7: 23–40. http://research.ncl.ac.uk./ARTICLES/volume7/bayr.

Bertek, Daria. 2016. Milanović oštro napao predsjednicu, nazvao je šakom jada: Dok su Karavaso i Kitarovićka olajavali u Mađarskoj, mi smo pomagali ljudima. Access April 20, 2016. https://www.jutarnji.hr/vijesti/hrvatska/milanovic-ostro-napao-predsjednicu-nazvao-je-sakom-jada-doksu-karavaso-i-kitarovicka-olajavali-u-madarskoj-mi-smo-pomagali-ljudima/103660/.

Chilton, Paul A. 2004. Analysing Political Discourse: Theory and Practice. London: Routledge.

Drezga, Vinka. 2015. Milanović kao Sanader — od nacionalne nesvijesti do ultra-patriotizma.

Retorički zaokret — tri godine hibernacije, pa tri mjeseca kampanje. Access December 20, 2020. https://www.politikaplus.com/novost/128935/milanovic-kao-sanader-od-nacionalne-nesvijestido-ultra-patriotizma.

Fairclough, Norman. 1989. Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language. London and New York: Longman.

HRT.hr. 2015. Karamarko o Mostu: Moralna vertikala pala u zagrljaj Milanoviću. Access February 2, 2016. https://www.hrt.hr/313842/vijesti/karamarko-milanovic-se-nije-drzao-naseg-dogovora.

HRT.hr. 2016. Milanović ne priznaje poraz: Izbore nije dobio nitko; reakcije na izjave. Access March 15, 2016. https://www.hrt.hr/317755/vijesti/milanovic-u-emisiji-hrt-a-nedjeljom-u-dva.

Hrvatski sabor. Access April 20, 2016. http://www.sabor.hr/8th-term.

Jones, Jason, and Jean S. Peccei. 2004. “Language and Politics.” In Language, Society and Power, ed. Linda Thomas et al., 35–54. London: Routledge.

Kišiček, Gabrijela. 2018. Retorika i politika. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk.

Minogue, Kenneth. 1995. Politics: A Very Short Introduction. New York: Oxford University Press.

Munivrana Vajda, Maja, and Andrea Šurina Marton. 2016. “Gdje prestaju granice slobode izražavanja, a počinje govor mržnje?” Hrvatski ljetopis za kaznene znanosti i praksu 23 (2): 435–467.

Palmer, William. 2012. Discovering Arguments: An Introduction to Critical Thinking, Writing, and Style. Boston, Tokyo: Prentice Hall.

Petlyuchenko, Nataliya, and Anna Artiukhova. 2015. “Aggressive Rhetoric: Prosodic and Kinetic Means.” In Proceedings of International Conference Gesture and Speech in Interaction (GESPIN), eds. Gaelle Ferre and Mark Tutton, 191-194. Nantes: University of Nantes. http://dspace.oduvs.edu.ua/bitstream/123456789/1634/1/GESPIN4-Proceedings_Petlyuchenko_P.191–195.pdf.

Raos, Višeslav. 2015. “Izbori 2015.: jesmo li ušli u razdoblje nestabilnosti i nepreglednosti?” Političke analize 24: 3–11.

Rozina, Gunta, and Indra Karapetjana. 2009. The Use of Language in Political Rhetoric: Linguistic Manipulation. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 111–122. https://pdfs.semanticscholar.org/406f/c2ff0be0e4d1aac5975a235fcfde57f254ee.pdf

RTL.hr. 2015. Petrov i Karamarko: Predsjednici smo dokazali da raspolažemo saborskom većinom! Access February 13, 2016. https://www.rtl.hr/vijesti-hr/izbori-2015/1872641/petrov-ikaramarko-predsjednici-smo-dokazali-da-raspolazemo-saborskom-vecinom/.

Škarić, Ivo. 2000. Temeljci suvremenog govorništva. Zagreb: Školska knjiga.

Škarić, Ivo. 2011. Argumentation. Zagreb: Nakladni zavod Globus.

Vančura, Alma, and Diana Tomić. 2013. “The Analysis of Insulting Practices – Sticks and Stones in the Croatian Parliament.” In What Do We Know about the World? Rhetorical and Argumentative Perspectives, eds. Gabrijela Kišiček and Igor Žagar, 143–158. Windsor Studies in Argumentation, University of Windsor: Open Monograph Press.

van Dijk, Teun A. 2002. “Political discourse and ideology”. In Anàlisi del discurs politic, eds. Clara U. Lorda and Montserrat Ribas, 15–43. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra. http://www.discourses.org/OldArticles/Political%20Discourse%20and%20Ideology.pdf.

van Dijk, Teun A. 2008. Discourse and Power. New York: Palgrave Macmillan.

Van Fleet, Jacob E. 2011. Informal Logical Fallacies. Lanham, Boulder, New York, Toronto, Plymouth: University Press of America.

Večernji list. 2015. Petrina: Grmoja je lažov koji je tražio da mu se javim, Mostu se ne bih vratio… Access February 3, 2016. https://www.vecernji.hr/vijesti/petrina-grmoja-je-lazov-koji-je-trazioda-mu-se-javim-mostu-se-ne-bih-vratio-1041793.

Vidović Bolt, Ivana 2013. “Jezična agresija u javnom govoru.” In Javni jezik kao poligon jezičnih promjena, ed. Barbara Kryzan-Stanojević, 129–136. Zagreb: Srednja Europa.

Vilović, Gordana. 2011. “Govor mržnje.” Političke analize 2 (6): 68–70.

Vujić, Jure. 2007. Intelektualni terorizam heretički brevijar. Zagreb: Hasanbegović.

Weston, Anthony. 2017. A Rulebook for Arguments. Indianapolis, Cambridge: Hackett Publishing Company.

Wodak, Ruth, and Rudolf de Cilia. 2006. “Politics and Language: Overview.” In Concise Encyclopedia of Pragmatics, ed. Jacob Mey, 723–735. Oxford: Elsevier.

Žapčić, Andreja. 2016a. Milanović o fi lofašistima, polusvijetu i Crnoji: Smijenite ga za 24 sata ili... Access March 16, 2016. http://m.tportal.hr/vijesti/413808/Milanovic-Nadam-se-da-je-Mostujasno-koga-su-doveli-na-vlast.html.

Žapčić, Andreja. 2016b. Grbin: Karamarkova izjava je protuustavna i skandalozna. Ili smiješna. Access February 5, 2016. http://m.tportal.hr/417399/Grbin-Karamarkova-izjava-je-protuustavnai-skandalozna-Ili-smijesna.html.

Opublikowane

2021-03-27

Jak cytować

Runjić-Stoilova, Anita, i Andrea Jović. 2021. „Aggressive Rhetoric in Croatian Post-Election Political Discourse”. "Res Rhetorica" 8 (1):83-98. https://doi.org/10.29107/rr2021.1.5.