Subjective Basis for Elucidating Communication in the Personalistic Perspective

Autor

DOI:

https://doi.org/10.29107/rr2020.1.5

Słowa kluczowe:

człowiek, podmiot, komunikacja, informacja, perswazja

Abstrakt

Subiektywne podstawy dla wyjaśnienia komunikacji w perspektywie personalistycznej

Artykuł bada zaangażowanie człowieka w proces komunikacji. Przy wyjaśnianiu komunikacji należy wziąć pod uwagę czynniki subiektywne, które warunkują jej istnienie. W artykule zwrócono szczególną uwagę na osobisty wymiar ludzkiej egzystencji oraz zintegrowane działanie władz człowieka, dzięki którym ustanawia on podmiot i motyw wszelkich form aktywności komunikacyjnej. Na podstawowe rodzaje komunikacji wpływa relacja ludzkich władz: intelektualno-poznawczych i wolitywno-emotywnych. Jednak to właśnie komunikacja perswazyjna, uporządkowana metodologicznie w ramach retoryki, zdaje się w pełni rozpoznawać determinanty komunikacyjne charakterystyczne dla natury człowieka. Postępująca technicyzacja mediów musi być również postrzegana poprzez zintegrowaną perspektywę personalistyczną, akceptującą subiektywne determinanty człowieka uczestniczącego w procesie komunikacji.

Bibliografia

Aristotle. 2006. On Rhetoric. A Theory of Civic Discourse, trans. George A. Kennedy. New York- Oxford: Oxford University Press.

Burke, Kenneth. 1969. A Rhetoric of Motives. Berkeley and Los Angeles: University of California Press.

Craig, Robert T. 2008. “Communication in the Conversation of Disciplines.” Russian Journal of Communication 1 (1): 7-23.

Enli, Gunn. 2015. Mediated Authenticity: How the Media Constructs Reality. New York: Peter Lang.

Derks, Daantje, Arjan E. R. Bos and Jasper von Grumbkow. 2008. “Emoticons and Online Message Interpretation”. Social Science Computer Review 26: 379-388.

Drożdż Michał. 2009. “Homo Communicans – Personalistic Determinations of Communication in Context of Media.” Nowy Sącz Academic Review 5: 17-31.

Duma Tomasz. 2016. “Personalism in the Lublin School of Philosophy (Card. Karol Wojtyła, Fr. Mieczysław A. Krąpiec).” Studia Gilsoniana (2): 365-390.

Galvin, Kathleen M., Charles A. Wilkinson. 2006. “The Communication Process. Impersonal and Interpersonal.” In Making Connections: Readings in Relational Communication, ed. Kathleen M. Galvin, 4-10. Oxford: University Press.

Gondek, Maria Joanna. 2018. “A Teleological Interpretation of the Applicability of Rhetoric in the Peripatetic Tradition.” Studia Gilsoniana (2): 181-199.

Gondek, Paweł. 2015. “Communio and Communicatio: the Role of Communication for Participating in Public Life.” Studia Gilsoniana (4): 17-28.

Grimaldi, William M. A. 1972. Studies in the Philosophy of Aristotle’s Rhetoric. Wiesbaden: Franz Steiner Verlag GMBH.

Habermas, Jürgen. 1984. The Theory of Communicative Action. Vol. I: Reason and the Rationalization of Society, trans. Thomas McCarthy. Boston: Beacon.

Jowett, Garth S., Victoria O'Donnell. 2012. Propaganda and Persuasion. London: Sage Publications.

Krąpiec, Mieczysław Albert. 1983. I-Man. An outline of Philosophical Anthropology, trans. Marie Lescoe, Andrew Woznicki, Theresa Sandok et al. New Britain: Mariel Publications.

Lanigan, Richard L. 2010. “Theoretical and Applied Aspects of Communicology.” In Consultant Assembly III: In Search of Innovatory Subjects for Language and Culture Courses, ed. Zdzisław Wąsik, 7-32. Wrocław: Philological School of Higher Education.

Lécuyer, Anatole. 2017. “Playing with senses in VR: Alternate perceptions combining vision and touch.” IEEE Computer Graphics and Applications 37 (1): 20-26.

Menshikov, Vladimir et al. 2017. “Network Capital Phenomenon and its Posibilities under the Influence of Development of Information and Communication Technologies.” Journal of Security and Sustainability Issues 6 (4): 585-604.

Ollivier, Bruno. 2007. Les sciences de la communication. Théories et acquis. Paris: Armand Collin.

Pečiulis, Žygintas. 2016, “Digital era: from mass media towards a mass of media.” Filosofija. Sociologija, 27 (3): 240-248.

Skovholt, Karianne, Anette Grønning, Anne Kankaanranta. 2014. “The Communicative Functions of Emoticons in Workplace E-Mails: :-)”. Journal of Computer-Mediated Communication 19: 780-797.

Styczeń, Tadeusz. 1986. “C'é notizia senza esperienza?.” In Il libro del Meeting'86, ed. Emma Neri, 175-183. Rimini.

Thumim, Nancy. 2017. “Personal Media.” In The International Encyclopedia of Media Effect, ed. Patrick Rüssler, vol. IV, 1609-1530. New York: John Wiley and Sons Inc.

Wojtyla, Karol. 1993. “The Person: Subject and Community.” In Person and Community. Selected Essays, trans. Theresa Sandok, 219-261. New York: Peter Lang.

Opublikowane

2020-04-04

Jak cytować

Gondek, Paweł. 2020. „Subjective Basis for Elucidating Communication in the Personalistic Perspective”. "Res Rhetorica" 7 (1). https://doi.org/10.29107/rr2020.1.5.