Retoryka kryzysu jemeńskiego w oficjalnych komunikatach obu stron konfliktu w latach 2016-2019

Autor

DOI:

https://doi.org/10.29107/rr2020.1.4

Słowa kluczowe:

retoryka, propaganda, kryzys, Jemen

Abstrakt

Niniejszy artykuł dotyczy analizy i porównania środków retorycznych zawartych w oficjalnych oświadczeniach publikowanych w latach 2016-2019 przez strony zaangażowane w konflikt jemeński, który stanowi arenę rywalizacji politycznej, militarnej i gospodarczej między dwoma mocarstwami regionalnymi: Królestwem Arabii Saudyjskiej i Islamską Republiką Iranu. Zaprezentowane badania wskazują, że zarówno koalicja zbrojna pod przywództwem Arabii Saudyjskiej, jak i rebelianci jemeńscy wykorzystują rozgrywające się wydarzenia do budowy swojego pozytywnego wizerunku i potępienia przeciwnika. Zasadniczą rolę w tym kontekście odgrywają odpowiednie środki retoryczne kształtujące emocjonalny charakter przekazu wpływający na opinię publiczną i jej poparcie dla danej strony konfliktu.

Bibliografia

Abbas, Adnan. 2002. Arabic Poetic Terminology. Poznań: UAM.

Dar al-Maszrik. 1986. Al-Mundżid fi al-lugha wa al-alam. Bajrut: Dar al-Maszrik.

Ad-Din, Aida al-Ulja. 2010. Al-Husijjun fi al-Jaman, bajna as-sijasa wa al-waki. Bajrut: Bissan.

Al-Haszimi, Ahmad. 2012. Dżawahir al-balagha. Bajrut: Dar al-Kutub al-I’lamijja.

Hourani, Albert. 1991. A History of the Arab Peoples. London: Faber and Faber.

Al-Khudrawi, Deeb. 2012. Dictionary of Islamic terms. Beirut: Al-Yamamah.

Laprus, Marian, Włodzimierz Auerbach. 1979. Leksykon wiedzy wojskowej. Warszawa: Ministerstwo Obrony Narodowej.

Mumford, Andrew. 2013. Proxy Warfare. Cambridge: Polity.

Pindel, Roman. 2003. „Nowa retoryka w ujęciu Chaima Perelmana oraz Lucie

Olbrechts-Tyteca w kontekście badania tekstu biblijnego”. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 36 (2): 414-436.

Siwiec, Paweł. 2008. Zarys poetyki klasycznego wiersza arabskiego. Kraków: Księgarnia Akademicka.

Styszyński, Marcin. 2018. „Konflikt w Jemenie jako przykład wojny zastępczej”. Krakowskie Studia Międzynarodowe 3 (XV): 243-256.

At-Talaba, Muhammad. 2008. Al-Hidżadż fi al-balagha al-mu’asira. Bajrut: Dar al-kitab al-dżadid.

Downloads

Opublikowane

2020-04-04

Jak cytować

Styszyński, Marcin. 2020. „Retoryka Kryzysu jemeńskiego W Oficjalnych Komunikatach Obu Stron Konfliktu W Latach 2016-2019”. "Res Rhetorica" 7 (1). https://doi.org/10.29107/rr2020.1.4.