“Our Grief and Anger”: George W. Bush’s Rhetoric in the Aftermath of 9/11 as Presidential Crisis Communication

Autor

DOI:

https://doi.org/10.29107/rr2020.1.3

Słowa kluczowe:

Stany Zjednoczone Ameryki, George W. Bush, retoryka, komunikowanie polityczne, Franklin D. Roosevelt

Abstrakt

„Nasz ból i gniew”: retoryka George’a W. Busha po zamachach z 11 września 2001 r. jako prezydencka komunikacja kryzysowa

Artykuł obejmuje przegląd i analizę przemówień wygłoszonych przez Prezydenta George’a W. Busha w okresie po zamachach terrorystycznych z 11 września 2001 r. Motywy, cele i strategie perswazyjne Busha zostały w nim szczegółowo omówione, z uwzględnieniem kulturowych i politycznych kontekstów krasomówstwa amerykańskiego oraz wyróżniających cech republikanina jako mówcy publicznego. Charakterystyka aktów komunikacyjnych Busha z 9/11 została następnie porównana z przemówieniem Franklina D. Roosevelta w sprawie ataku na Pearl Harbor w celu przeanalizowania różnic pomiędzy retorycznymi modi operandi obydwu polityków, jak również zmian zachodzących w środowisku politycznym USA.

Pobrania

Statystyki pobrań niedostępne.

Bibliografia

Bochin, Hal W. 1990. Richard Nixon. Rhetorical Strategist. Westport: Greenwood Press.

Coe, Kevin. 2011. “George W. Bush, Television News, and Rationales for the Iraq War.” Journal of Broadcasting & Electronic Media 55 (3): 307-324.

Crockett, David A. 2003. “George W. Bush and the Unrhetorical Rhetorical Presidency.” Rhetoric and Public Affairs 6 (3): 465-486.

Eriksen, Robert S., Christopher Wlezien. 2012. The Timeline of Presidential Elections: How Campaigns Do (and Do Not) Matter. Chicago: University of Chicago Press.

Greene, Carlnita Peterson. 2006. Beyond the Binaries to Self-Fashioning: Identity as the Rhetoric of Social Style. Accessed September 1, 2019. http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.428.4400&rep=rep1&type=pdf.

Gregg, George L. II. George W. Bush: Campaigns and Elections. Accessed September 1, 2019. https://millercenter.org/president/gwbush/campaigns-and-elections.

Kuś, Rafał. 2019. Evil Empire. Analiza retoryczna przemówienia Ronalda Reagana z 9 marca 1983 r. In Retoryka i wartości, eds. Agnieszka Budzyńska-Daca and Ewa Modrzejewska, 27-42. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Lee, Michael J. 2017. “Us, them, and the war on terror: reassessing George W. Bush’s rhetorical legacy”. “Communication and Critical/Cultural Studies”, 14 (1): 3-30.

McLuhan, Marshall. 1968. “Include Me Out: The Reversal of the Overheated Image”, Playboy December 1968.

McQuail, Denis. 2007. Teoria komunikowania masowego. Warszawa: PWN.

Murphy, John M. 2003. “»Our Mission and Our Moment«: George W. Bush and September 11th.” Rhetoric and Public Affairs 6 (4): 607-632.

Noah, Timothy. Against “Make No Mistake”. Time to fight back against the worst Bushism of all. Accessed September 1, 2019. https://slate.com/news-and-politics/2004/05/fight-the-make-no-mistake-epidemic.html.

Novak, Robert. Big win eludes Gore in final presidential debate. Accessed September 1, 2019. https://edition.cnn.com/2000/ALLPOLITICS/stories/10/18/novak.column/index.html.

Selected Speeches of President George W. Bush 2001-2008. Accessed September 1, 2019. https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/infocus/bushrecord/documents/Selected_Speeches_George_W_Bush.pdf.

Spielvogel, Christian. 2005. “»You Know Where I Stand«: Moral Framing of the War on Terrorism and the Iraq War in the 2004 Presidential Campaign.” Rhetoric and Public Affairs 8 (4): 549-569.

The 9/11 Commission Report. Accessed September 1, 2019. https://www.9-11commission.gov/report/911Report.pdf.

Walsh, Kenneth T. George W. Bush's 'Bullhorn' Moment. Accessed September 1, 2019. https://www.usnews.com/news/blogs/ken-walshs-washington/2013/04/25/george-w-bushs-bullhorn-moment.

Yu, Lumeng. 2005. “The Great Communicator: How FDR's Radio Speeches Shaped American History.” The History Teacher, 39 (1): 89-106.

Opublikowane

04-04-2020

Jak cytować

Kuś, Rafał. 2020. “‘Our Grief and Anger’: George W. Bush’s Rhetoric in the Aftermath of 9 11 As Presidential Crisis Communication”. Res Rhetorica 7 (1). https://doi.org/10.29107/rr2020.1.3.