The Formats of Pre-Election Television Debates in Poland and the Czech Republic – A Rhetorical Look at the Genre

Autor

  • Agnieszka Budzyńska-Daca Uniwersytet Warszawski http://orcid.org/0000-0003-1002-7197
  • Tomasz Rawski Uniwersytet Warszawski
  • Renata Rusin Dybalska Charles University

DOI:

https://doi.org/10.29107/rr2020.2.5

Słowa kluczowe:

election debate, genre criticism, rhetoric, pre-election discourse

Abstrakt

W artykule porównane zostały formaty finałowych debat prezydenckich z ostatnich wyborów w Polsce, między Andrzejem Dudą a Bronisławem Komorowskim (2015) i w Czechach między Jiřím Drahošem and Milošem Zemanem (2018). Celem tego porównania opartego na retorycznej krytyce gatunkowej było sprawdzenie, czy i jak badane wydarzenia medialne wpisują się we wzorzec gatunkowy debaty. Porównano reguły interakcji, elementy czasu i przestrzeni, a także sposób moderowania i zadawanie pytań we wszystkich analizowanych debatach. Efektem tego porównania było wskazanie kierunku hybrydyzacji gatunkowej debat przedwyborczych z ostatnich wyborów w Polsce i w Czechach.

Biogram autora

Agnieszka Budzyńska-Daca - Uniwersytet Warszawski

AGNIESZKA BUDZYŃSKA-DACA, Associate Professor, Ph.D. Habilitated; linguist; Department of Rhetoric and Media in Institute of Applied Polish Studies, University of Warsaw.

Main interests: rhetorical theory and rhetorical criticism, persuasion in political discourse, genre studies.

Published work: The Rhetoric of the Debate. Polish Great Election Debates 1995-2010), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015; 20 Years of Polish Television Election Debates, ed. A. Budzyńska-Daca, Wydawnictwo UW, Warszawa 2016; Rhetoric and Values, ed. A. Budzyńska-Daca, E. Modrzejewska, Wydawnictwo UW, Warszawa 2018.

Bibliografia

Arnheim, Rudolf. 2004. Sztuka i percepcja wzrokowa: psychologia twórczego oka. Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria.

Auer, Jeffrey J. 1962. “The Counterfeit Debates.” In The Great Debates: Background, Perspective, Effects, ed. Sidney Kraus. Bloomington: Indiana University Press, 142-150.

Bartošek, Jaroslav. 1997. K televizním politickým debatám. Tvar, vol 11.

Benoit, William L. 2014. Political Election Debates: Informing Voters about Policy and Character.Lanham : Lexington Books.

Benoit, William L., and Hansen, Glenn J. 2004. “Presidential Debate Watching, Issue Knowledge, Character Evaluation, and Vote Choice.” Human Communication Research 30 (1), 121–44.

Benoit, William L. et al. 2002. The Primary Decision: A Functional Analysis of Debates in Presidential Primaries. Westport, Conn. : Praeger.

Bitzer, Lloyd F., and Rueter Ted. 1980. Carter vs. Ford: The Counterfeit Debates of 1976. Madison: University of Wisconsin Press.

Brunnerova, Olga, Charvat, Jakub, and Just, Peter. 2018. Dobýváníhradu: česká prezidentská volba 2018. Metropolitní univerzita Praha: Togga.

Buczak-Sawczyńska, Katarzyna. 1999. „Retoryczne strategie ataku i obrony jako element dialogu w debatach prezydenckich.” Zeszyty Prasoznawcze R. XLII, nr 1-2 (157-158), 91-100.

Buczak –Sawczyńska, Katarzyna. 2000. „Debata prezydencka miedzy agonem a dialogiem.” Zeszyty Prasoznawcze R. XLIII, nr 1-2 (161-162), 34-46.

Budzyńska-Daca, Agnieszka, ed. 2016. 20 lat polskich telewizyjnych debat przedwyborczych. Warsaw: Warsaw University Press.

Budzyńska-Daca, Agnieszka. 2012. „Idea debaty a reguły interakcji w formatach polskich telewizyjnych debat przedwyborczych.” Studia Medioznawcze nr 1, 45-59.

Budzyńska-Daca, Agnieszka. 2015. Retoryka debaty. Polskie wielkie debaty przedwyborcze 1995-2010. Warsaw: PWN.

Carlin, Diana P. 1992. „Presidential Debates as Focal Points for Campaign Arguments.” Political Communication 9, 251–265.

Čmejrková, Světla, et al. 2013. Styl mediálních dialogů. Praha: Academia.

Čmejrková, Světla. 1999. “Televizní interview a jiné duely. Mediální dialog jako žánr veřejného projevu.” Slovo a slovesnost 60, 247 – 267.

Čmejrková, Světla. 2000. “Analysis of a TV Polemical Discourse.” Linguistica Pragensia X, 1, 1-15.

Čmejrková, Světla. 2003. “Mediální rozhovor jako žánrveřejného projevu.” In Jazyk, média, politika, ed. S. Čmejrková, J. Hoffmannová. Praha: Academia.

Coleman, Stephen, Steibel, Fabro, and Blumler, Gay J. 2011. “Media Coverage of the Prime Ministerial Debates.” In Political Communication in Britain: The Leader’s Debates, the Campaign and the Media in the 2010 General Election, edited by Wring, D., Mortimore, R., Atkinson, S. London: Palgrave.

Coleman, Stephen, and Moss Giles. 2016. “Rethinking Election Debates: What Citizens Are Entitled to Expect.” The International Journal of Press/Politics Vol. 21(1), 3 –24.

Coleman, Stephen, ed. 2011. Leaders in the Living Room: Prime Ministerial Debates of 2010: Evidence, Evaluation and Some Recommendations. Oxford: Reuters Institute for the Study of Journalism.

Coleman, Stephen. 2000. “Meaningful Political Debate in the Age of the Soundbite.” In Televised Election Debates: International Perspectives, ed. S. Coleman, 1_24. London: St. Martin's Press.

Faas, T., Maier J. 2011. “Miniature Campaigns’ in Comparison: The German Televised Debates, 2002–09.” German Politics, t.20, nr 1, 75- 91.

Foss, Sonja K. 2009. Rhetorical Criticism. Exploration and Practice. Illinois: Waveland Press, Long Grove.

Friedenberg, Robert. V. 1997. “Patterns and Trends in National Political Debates: 1960- 1996.” In Rhetorical Studies of National Political Debates - - 1996, ed R. V. Friedenberg. Westport: CT: Praeger. 61-91.

Godzic, Wiesław. 2016. „Debata – królewskie danie czy zbędny ornament?” In 20 lat polskich telewizyjnych debat przedwyborczych, ed. Agnieszka Budzyńska-Daca. Warsaw: Warsaw University Press.

Hellweg, Susan A., Pfau, Michael, and Brydon, Steven R. 1992. Televised Presidential Debates: Advocacy in Contemporary America. New York: Praeger.

Jamieson, Kathleen H., and Birdsell, David S. 1988. Presidential Debates: The Challenge of Creating an Informed Electorate. New York: Oxford University Press.

Kochan, Marek. 2016. „Od święta demokracji do teleturnieju. Przemiany konwencji debat telewizyjnych w Polsce.” In 20 lat polskich telewizyjnych debat przedwyborczych, ed. Agnieszka Budzyńska-Daca. Warsaw: Warsaw University Press.

Kostro, Monika, and Dutka-Mańkowska, Anna. 2015. „Mowa przytoczona a wizerunek polityka w debatach prezydenckich.” In 20 lat polskich telewizyjnych debat przedwyborczych, ed. Agnieszka Budzyńska-Daca. Warsaw: Warsaw University Press.

Kraus, Sidney. 2000. Televised Presidential Debates and Public Policy. Hilldale: Erlbaum Associates.

Kuypers, Jim A., ed. 2014. Purpose, Practice, and Pedagogy in Rhetorical Criticism, Lanham, Maryland; Plymouth, England: Lexington Books.

Limon, Jerzy. 2008. Obroty przestrzeni. Teatr telewizji. Próba ujęcia teoretycznego. Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria.

Mazur, Marek, and Konieczny, Aleksandra. 2012. „Po co politykom telewizyjne debaty wyborcze? Analiza zawartości polskich debat”. Studia Medioznawcze. nr 4 (51), 82- 94.

Mazur, Marek. 2006. „Telewizyjne debaty prezydenckie na przykładzie USA i Polski.” In Media i komunikowanie w społeczeństwie demokratycznym, ed. Stanisław Michalczyk. Sosnowiec: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu, 158-179.

McCall, Jeffrey M. 1984. “The Panelists as Pseudo-Debaters An Evaluation of the Questions and the Questioners in the Major Debates of 1980.” Journal of the American Forensic Association vol. 21, 97-104.

McKinney, Mitchell. S., and Warner, Benjamin R. 2013. “Do Presidential Debates Matter? Examining a Decade of Campaign Debate Effects.” Argumentation and Advocacy 49, 238-25.

McKinney, Mitchell S., and Chattopadhyay, Sumana. 2007. “Political Engagement through Debates: Young Citizens Reactions to the 2004 Presidential Debates.” American Behavioral Scientist 50 (9), 1169–82.

McKinney, Mitchell S., Rill, Leslie A., and Thorson, Esther. 2013. “Civic Engagement through Presidential Debates: Young Citizens’ Political Attitudes in the 2012 Election.” American Behavioral Scientist 58 (6), 755–775.

McKinney, Mitchell. S., and Carlin, Diana B. 2004. “Political Campaign Debates.” In Handbook of Political Communication Research, ed. Lynda Lee Kaid. Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah, NJ, 203-234.

Meany, John, and Shuster, Kate. 2003. On That Point! An Introduction to Parliamentary Debate. New York: International Debate Education Association.

Minow, Newton N., LaMay, Craig L., Gregorian, Vartan. 2008. Inside the Presidential Debates: Their Improbable Past and Promising Future. Chicago: University of Chicago Press.

Patterson, Thomas E. 1980. The Mass Media Election. New York: Praeger Publishers.

Perloff, Richard M. 1998. Political Communication: Politics, Press, and Public in America. New York: Lawrence Erlbaum Associates Mahwah.

Pfau, Michael. 1987. “The Influence of Intraparty Debates on Candidate Preference.” Communication Research 14, 687-697.

Rusin Dybalska, Renata, Agnieszka Budzyńska-Daca, and Tomasz Rawski. 2019. “Milos Zeman and Andrzej Duda - Reinventing Image for Election Campaign Purposes.” Bohemistyka 4, 541-555.

Rusin Dybalska, Renata. 2014. „Ziemianin kontra książę, czyli pierwsze bezpośrednie wybory prezydenckie w Czechach.” Oblicza Komunikacji 7. Język polityki – historia i współczesność: 143–162.

Rybold, Gary. 2006. Speaking, Listening and Understanding: Debate for Non-Native English Speakers. New York: International Debate Education Association.

Schroeder, Alan. 2016. Presidential Debates: Risky Business on the Campaign Trail. New York: Columbia University Press.

Snider Alfred C. 2008. The Code of the Debater: Introduction to Policy Debating. New York: International Debate Education Association.

Trapp, Robert, et al. 2005. Discovering the World through Debate: A Practical Guide to Educational Debate for Debaters, Coaches and Judges, New York: International Debate Education Association.

Opublikowane

2020-07-06

Jak cytować

Budzyńska-Daca, Agnieszka, Tomasz Rawski, i Renata Rusin Dybalska. 2020. „The Formats of Pre-Election Television Debates in Poland and the Czech Republic – A Rhetorical Look at the Genre”. "Res Rhetorica" 7 (2). https://doi.org/10.29107/rr2020.2.5.

Inne teksty tego samego autora