Silence, Sound, and Affect

Autor

DOI:

https://doi.org/10.29107/rr2020.4.3

Słowa kluczowe:

teorie afektów, emocje, uczucia, transmisja afektów

Abstrakt

Niniejszy tekst stanowi subiektywny przegląd teorii afektów. Studia nad afektami zaczęły się prężnie rozwijać w wielu dyscyplinach w ostatnich dwóch dekadach, w odpowiedzi na różne problemy i pytania badawcze. Lecz choć wszyscy badacze afektów są zgodni co do tego, że emocje, wzmacniane przez media, przenikają całe nasze życie społeczne i elektryzują nasze ciała, często zamykają się oni w obrębie jednego paradygmatu. W niniejszym artykule staram się powiązać ze sobą kilka na pozór niekompatybilnych nurtów badań nad afektami, prowadzonych w ramach psychologii, studiów kulturowych i medioznawstwa, pokazując punkty styczne między nimi, w nadziei, że takie kompleksowe podejście będzie przydatne w interpretacjach literatury i innych wytworów kultury. Definiując afekty, odnoszę się do praktyki strojenia instrumentów muzycznych do dźwięku wzorcowego, która może stanowić analogię dla sposobu, w jaki afekty rezonują od makro- do mikrorelacji w życiu społecznym.

Biogram autora

Dominika Ferens, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny

Dominika Ferens prowadzi na Uniwersytecie Wrocławskim zajęcia z literatury amerykańskiej i pisania prac naukowych. Stopień doktora uzyskała na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles w 1999 r. a stopień doktora habilitowanego na Uniwersytecie Wrocławskim w 2010 r. Prowadziła zajęcia na uniwersytetach w Niemczech, Rosji i USA. Jej zainteresowania badawcze dotyczą literatury amerykańskich mniejszości etnicznych, pogranicza etnografii i literatury, teorii rasy, płci i seksualności, literatury podróżniczej, oraz literatury popularnej. Jest autorką książek Ways of Knowing Small Places: Intersections of American Literature and Ethnography since the 1960s (Wrocław University Press, 2010) i Edith and Winnifred Eaton: Chinatown Missions and Japanese Romances (University of Illinois Press, 2002). W latach 2011-2014 pełniła funkcję prezesem Polskiego Towarzystwa Studiów Amerykanistycznych. Od 2006 r. jest współredaktorką elektronicznego czasopisma naukowego InterAlia.

Bibliografia

Abu-Lughod, Lila. 2012.“Ideologia i polityka uczuć.” Emocje w Kulturze. Eds. Małgorzata Rajtar and Justyna Stryczuk, 301–326. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Ahmed, Sara. 2004. The Cultural Politics of Emotion. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Basiuk, Tomasz. 2013. Exposures: American Gay Men’s Life Writing Since Stonewall. Frankfurt am Main: Peter Lang.

Berlant, Lauren. 2004. “Introduction: Compassion (and Withholding).” Compassion: The Culture and Politics of an Emotion. Ed. Laurent Berlant, 1-14. New York: Routledge.

Blackman, Lisa. 2012. Immaterial Bodies: Affect, Embodiment, Mediation. Los Angeles: Sage.

Bowlby, John. 1946. Forty-Four Juvenile Thieves: Their Character and Home-Life (2nd ed.). London: Bailliere, Tindall & Cox.

Brennan, Theresa. 2004. The Transmission of Affect. Ithaca: Cornell University Press.

Brinkema, Eugenie. 2014.The Forms of the Affects. Durham: Duke University Press.

Butler, Judith. 2004. Precarious Life: The Powers of Mourning and Violence. London: Verso.

Butler, Judith. 2009. Frames of War: When Is Life Grievable? London: Verso.

Cheng, Anne Anlin. 2000. The Melancholy of Race: Psychoanalysis, Assimilation, and Hidden Grief. Oxford: Oxford University Press.

Cavanagh, Lynn. 2009. “A Brief History of the Establishment of International Standard Pitch A+440 Hertz.” WAM: Webzine about Audio and Music. Accessed 29 Sept. 2019.

Clough, Patricia Ticineto, ed. 2007. The Affective Turn: Theorizing the Social. Durham, Duke University Press

Cvetkovich, Ann. 2012. Depression: A Public Feeling. Durham: Duke University Press.

Darwin, Charles. 1872. The Expression of Emotions in Man and Animals. London: John Murray.

Edwards, Jonathan. 1746/2013. Religious Affections. New York: Dover Publications.

Emerson, Ralph Waldo. 1979. The Collected Works of Ralph Waldo Emerson, Volume 2. Introduction and notes by Joseph Slater. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

Felski, Rita. December 7, 2018 “Hooked: Art, Attachment, Academia.” Lecture presented at the University of Wrocław, Poland.

Felski, Rita. 2008. Uses of Literature. Malden: Blackwell.

Gibbs, Anna. 2011. “Affect Theory and Audience.” The Handbook of Media Audiences. Ed. Virginia Nightingale, 251–265. Hoboken, NJ: Blackwell.

Gregg, Melissa, and Gregory Seigworth, eds. 2010. The Affect Theory Reader. Durham: Duke University Press.

Grodal, Torben, and Mette Kramer. 2010. "Empathy, Film, and the Brain." Recherches sémiotiques 30 (1-2-3): 19–35.

Haynes, Bruce. 2002. History of Performing Pitch: The Story of "A". London: Scarecrow Press.

Keen, Suzanne. 2007. Empathy and the Novel. Oxford: Oxford University Press.

Kim, Sue J. 2013. On Anger: Race, Cognition, Narrative. Austin: University of Texas Press.

Vague, Margrethe Bruun. 2010. “Fiction Film and the Vagaries of Empathetic Engagement.” Midwest Studies in Philosophy 34 (1): 158–179.

Massumi, Brian. 1995. “Autonomy of Affect.” Cultural Critique 31 (Autumn): 83–109.

Massumi, Brian. 2002. Parables for the Virtual: Movement, Affect, Sensation. Durham: Duke University Press.

Nathanson, Donald L. 2008. Prologue to Affect, Imagery, Consciousness by Silvan S. Tomkins. New York: Springer.

Ngai, Sianne. 2005. Ugly Feelings. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

Nussbaum, Martha C. 2010. From Disgust to Humanity: Sexual Orientation and Constitutional Law. New York: Oxford University Press.

Reddy, William M. 2012. “Przeciw konstruktywizmowi. Etnografia historyczna emocji.” Emocje w kulturze. Eds. Małgorzata Rajtar and Justyna Stryczuk, 101–142. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Rajtar Małgorzata, and Justyna Stryczuk, eds. 2012. Emocje w kulturze. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Santa Ana, Jeffrey. 2015. Racial Feelings: Asian America in a Capitalist Culture of Emotion. Philadelphia: Temple University Press.

Schore, Alan. 2016. Affect Regulation and the Origin of the Self: The Neurobiology of Emotional Development. New York: Routledge.

Sedgwick, Eve Kosofsky, and Adam Frank. 1995. “Shame in the Cybernetic Fold: Reading Silvan Tomkins.” Critical Inquiry 21 (2): 496–522.

Silvia, Paul J. 2005. “What is Interesting? Exploring the Appraisal Structure of Interest.” Emotion 5: 89–102.

Sklar, Howard. 2013. The Art of Sympathy in Fiction: Forms of Ethical and Emotional Persuasion. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.

Stearns, Peter N., and Carol Z. Stearns. 2012. “Emocjonologia. Objaśnienie historii emocji i standardów emocjonalnych.” Emocje w kulturze. Eds. Małgorzata Rajtar and Justyna Stryczuk, 101–142. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Tomkins, Silvan S. 2008. Affect, Imagery, Consciousness: The Complete Edition. New York: Springer.

Tracy, Jessica L., and Richard W. Robbins. 2004. “Putting the Self into Self-Conscious Emotions: A Theoretical Model.” Psychological Inquiry 15 (2): 103–125.

Van Alphen, Ernst. 2008. “Affective Operations of Art and Literature.” RES: Anthropology and Aesthetics 53/54 (Spring-Autumn): 20–30.

Wehrs, Donald, and Thomas Blake, eds. 2017. The Palgrave Handbook of Affect Studies and Textual Criticism. London: Palgrave Macmillan.

Williams, Raymond. 1977. Marxism and Literature. Oxford: Oxford University Press.

Downloads

Opublikowane

2020-12-27

Jak cytować

Ferens, Dominika. 2020. „Silence, Sound, and Affect”. "Res Rhetorica" 7 (4):33-48. https://doi.org/10.29107/rr2020.4.3.