The Rhetoric of “Whataboutism” in American Journalism and Political Identity

Autor

DOI:

https://doi.org/10.29107/rr2020.2.1

Abstrakt

Niniejszy artykuł koncentruje się na kontekstowym użyciu terminu „whataboutism” [pl. „a za to u was”] we współczesnej polityce amerykańskiej, szczególnie w języku komentarzy politycznych. Po prześledzeniu występowania tego słowa w dyskursie politycznym, przeprowadzono analizę jego użycia w wybranych artykułach komentujących bieżącą sytuację, w celu zbadania, jak termin ten funkcjonuje jako retoryczne narzędzie, które porządkuje polityczne rozmowy w mediach i kształtuje tożsamość polityczną w sferze publicznej. Ogólnie rzecz biorąc, „whataboutism” okazuje się być częścią asymetrycznego ekosystemu medialnego, polaryzującego amerykański elektorat oraz jednym z retorycznych narzędzi, systematycznie stosowanych w celu utrzymania podziałów politycznych. Sposób, w jaki „whataboutism” jest wykorzystywany najpierw w dyskursie politycznym, a następnie normalizowany w dyskursie dziennikarskim, symbolizuje trend, który pojawił się w amerykańskim dziennikarstwie po wyborach prezydenckich w 2016 roku. Powracająca popularność tej retorycznej strategii świadczy o pogłębiającej się trybalizacji amerykańskiej tożsamości politycznej.

Biogram autora

Alan Dykstra - Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovakia

Alan Dykstra lectures in the Department of English and American Studies, Faculty of Arts, Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovakia. He researches language in media discourses with a focus on trends in digital journalism.

Bibliografia

Benkler, Yochai, Robert Faris, and Hal Roberts. 2018. Network Propaganda: Manipulation, Disinformation, and Radicalization in American Politics. New York: Oxford University Press.

Dahlberg, Lincoln. 2007. “Rethinking the Fragmentation of the Cyberpublic: From Consensus to Contestation.” New Media & Society 9 (5): 827-847. doi: 0.1177/1461444807081228.

Dykstra, Alan. 2019. “Critical Reading of Online News Commentary Headlines: Stylistic and Pragmatic Aspects.” Topics in Linguistics 20 (2): 90-105. doi: 10.2478/toppling-2019-0011.

Ekström, Mats, and Oscar Westlund. 2019. “Epistemology and Journalism.” Oxford Research Encyclopedia of Communication. doi: 10.1093/acrefore/9780190228613.013.806.

Gitlin, Todd. 1998. “Public Sphere or Public Sphericules?” In Media, Ritual and Identity, ed. Tamar Liebes and James Curran, 168-174. London: Routledge.

Grossmann, Matthew, and David A. Hopkins. 2016. Asymmetric Politics: Ideological Republicans and Group Interest Democrats. New York: Oxford University Press.

Habermas, Jürgen. 2006. “Political Communication in Media Society: Does Democracy Still Enjoy an Epistemic Dimension? The Impact of Normative Theory on Empirical Research.” Communication Theory 16: 411-426. doi:10.1111/j.1468-885.2006.00280.x.

Hodkinson, Paul. 2017. Media, Culture and Society: an introduction, 2nd ed. London: SAGE.

Johnson, Adam, and Nima Shirazi. 2019. “Episode 66: Whataboutism - The Media’s Favorite Rhetorical Shield Against Criticism of US Policy.” Medium. Accessed February 24, 2019. https://medium.com/@CitationsPodcst/episode-66-whataboutism-the-medias-favorite-rhetorical-shield--against-criticism-of-us-policy-c562de690eac.

Mason, Lilliana. 2018. Uncivil Agreement: How Politics Became our Identity. Chicago: University of Chicago Press.

Molek-Kozakowska, Katarzyna. 2016. “The Advantages of Applying the Concept of Rhetorical Style in Language-Oriented Journalism Studies.” Stylistyka 25 (Gajda i stylistyka): 277-290. http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-c8f4769c-5da9-4f1f-ad04-c55a0265377e.

Papacharissi, Zizi. 2002. “The Virtual Sphere: The Internet as a Public Sphere.” New Media & Society 4 (1): 9-27. doi: 10.1177/14614440222226244.

Roberts, David. 2017. “Donald Trump and the Rise of Tribal Epistemology.” VOX. Accessed May 19, 2017. https://www.vox.com/policy-and-politics/2017/3/22/14762030/donald-trump-tribal-epistemology.

Siapera, Eugenia. 2012. “Forms of Online Journalism and Politics.” In The Handbook of Global Online Journalism, ed. Eugenia Siapera and Andreas Veglis, 155-175. West Sussex: John Wiley & Sons, Inc.

van Dijk, Teun A. 2011. “Discourse, Knowledge, Power and Politics: Towards Critical Epistemic Discourse Analysis.” In Critical Discourse Studies in Context and Cognition, ed. Christopher J. Hart, 27-64. Amsterdam: John Benjamins.

Zelizer, Barbie. 2018. “Resetting Journalism in the Aftermath of Brexit and Trump.” European Journal of Communication 33(2): 140-156. doi:10.1177/0267323118760318.

Opublikowane

2020-07-06

Jak cytować

Dykstra, Alan. 2020. „The Rhetoric of “Whataboutism” in American Journalism and Political Identity”. "Res Rhetorica" 7 (2). https://doi.org/10.29107/rr2020.2.1.