The Public Trial and Execution of Arthur Greiser in Poznań: Visual Rhetoric of Documentary Photography and Local Memory

Autor

  • Anna Topolska Badaczka niezależna

DOI:

https://doi.org/10.29107/rr2019.4.1

Słowa kluczowe:

wizualność, fotografia dokumentalna, pamięć, II wojna światowa, zbrodniarz wojenny

Abstrakt

Publiczny proces i egzekucja Arthura Greisera w Poznaniu. Retoryka wizualna fotografii dokumentalnej i pamięć lokalna

Na przykładzie etycznie kontrowersyjnych fotografii Zbigniewa Zielonackiego z publicznego procesu i egzekucji Arthura Greisera, nazistowskiego namiestnika w Kraju Warty, autorka pokazuje, jak wizualność pamięci lokalnej funkcjonuje na przecięciu sfery narracyjnej i nienarracyjnej, prywatnej i publicznej, indywidualnej i zbiorowej. Omawiane w artykule fotografie stały się elementem pamięci mieszkańców Poznania o drugiej wojnie światowej i jej zakończeniu, mimo że nie wpasowywały się w żadną z wyłaniających się głównych narracji wojennych.

Pobrania

Statystyki pobrań niedostępne.

Biogram autora

  • Anna Topolska - Badaczka niezależna
    Historyczka (historia najnowsza Europy wschodniej, historia wizualna wojen, retoryka wizualności, fotografia, muzea), tłumaczka tekstów humanistycznych na i z języka angielskiego, właścicielka szkoły języka angielskiego w Poznaniu. Doktorat: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, 2019; Magister: University of Michigan 2015, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań 2004; Graduate Certificate: Museum Studies, University of Michigan 2014.

Bibliografia

Arendt, Hannah. 1998. Eichmann w Jerozolimie: Rzecz o banalności zła. Kraków: Znak.

Assmann, Jan. 1995. Collective Memory and Cultural Identity. In New German Critique, No. 65,

Cultural History/Cultural Studies (Spring – Summer, 1995): 125-133.

Barthes, Roland. 1981. Camera Lucida. Reflections on Photography, New York: Hill and Wang.

Barthes, Roland. 1972. Mythologies. New York: Farrar, Straus and Giroux.

Barthes, Roland. 1977. Rhetoric of the Image, In idem, Image – Music – Text, New York: The Noonday Press.

Crane, Susan. 2008. Choosing not to look: Representation, Repatriation, and Holocaust Atrocity Photography, “History and Theory”, Vol. 47.

“Cyryl”: Wirtualne Muzeum Historii Poznania. s.a. Accessed 13.09.2019. http://cyryl.poznan.pl/kolekcja/543/proces-i-egzekucja-arthura-greisera-1946-fotografie-zbigniewa-zielonackiego.

Debord, Guy. 1970. Society of Spectacle, Detroit: Black&Red.

Edwards, Janis L. 2004. Echoes of Camelot: How Images Construct Cultural Memory Through Rhetorical Framing. In Defining Visual Rhetoric, ed. Charles A.

Hill, Marguerite Helmers, 179-194. London: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.

Glanc, Marta. 2015. Okrucieństwo wojny uwiecznione na fotografiach. Zobacz zdjęcia Zbigniewa Zielonackiego!. Accessed 13.09.2019. http://poznan.eska.pl/poznaj-miasto/okrucienstwo-wojny-uwiecznione-na-fotografiach-zobacz-zdjecia-zbigniewa-zielonackiego/77792.

Karski, Jan. 1944. Story of a Secter State, Boston: The Riverside Press Cambridge.

Kolbuszewska, Daina. 2009. Miłości Arthura Greisera, in: Kronika Miasta Poznania. Okupacja I, vol. 2.

Kolska, Katarzyna. 2011. Pamiętnik bez retuszu. Zbigniew Zielonacki – Foto Van Dyck, in: Kronika Miasta Poznania. Fotografia, vol. 3. Kronika Miasta Poznania: Okupacja I. 2009. Vol. 2. Kronika Miasta Poznania: Okupacja II, 2009. Vol. 3.

Linfield, Susie. 2005. A Witness to Murder. Looking at Photographs of the Condemned, “Boston Review”, September/October.

Łuczak, Czesław. 1997. Arthur Greiser. Hitlerowski władca w Wolnym Mieście Gdańsku i w Kraju Warty, Poznań: PSO.

Nora Pierre. 1989. “Between Memory and History: Les Lieux de Mémoire.” Representations, 26, Special Issue: Memory and Counter-Memory: 7-24.

Olson, Lester C., Cara A. Finnegan, and Diane S. Hope (ed.). 2008. Visual Rhetoric. A Reader in Communication and American Culture. Los Angeles: SAGE Publications.

Proces Arthura Greisera przed Najwyższym Trybunałem Narodowym, Główna Komisja Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce. 1946. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Sontag, Susan. 2001. On Photography, New York: Picador.

Sontag, Susan. 2003. Regarding the Pain of the Others. New York: Picador.

Struk, Janina. 2004. Photographing the Holocaust: Interpretations of Evidence, London: I. B. Tauris.

Topolska, Anna. 2008. Metody analizy fotografii w świetle teorii Rolanda Barthes'a. In Media audiowizualne w warsztacie historyka, ed. Dorota Skotarczak. Poznań: Instytut Historii UAM.

Topolska Anna. 2019. Pamięć i wizualność. Reprezentacje drugiej wojny światowej w Poznaniu w XX i XXI wieku [Memory and Visuality. Representations of the Second World War in Poznań in the 20th and 21st centuries]. PhD Thesis, manuscript. Poznań.

Topolska, Anna. 2017. Visualizing the Memory of World War II: Photographs from Fort VII in Poznań, Poland. „The Polish Review”, 62.2. DOI: 10.5406/polishreview.62.2.0055.

Topolski, Jerzy. 1999. Wielkopolska poprzez wieki, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Wietrzykowski, Albin. 1946. Powrót Arthura Greisera, Poznań: Księgarnia Wydawnicza Spółdzielni „Pomoc”.

Żuk, Paweł. 2017. Ostatnia taka Zemsta. In „Newsweek Plus”, no 7/2017. Accessed 13.09.2019. https://www.newsweek.pl/plus/historia/xix-i-xx-wiek/publiczna-egzekucja-arthura-greisera-w--poznanskiej-cytadeli,artykuly,411966,1,z.html

Opublikowane

31-12-2019

Jak cytować

Topolska, Anna. 2019. “The Public Trial and Execution of Arthur Greiser in Poznań: Visual Rhetoric of Documentary Photography and Local Memory”. Res Rhetorica 6 (4). https://doi.org/10.29107/rr2019.4.1.