Argumentacja semantyczna – podstawowe pojęcia i problemy definicyjne

Autor

DOI:

https://doi.org/10.29107/rr2019.4.3

Słowa kluczowe:

argument semantyczny, definicja perswazyjna, klasyfikacja, teoria argumentacji

Abstrakt

Celem artykułu jest zdefiniowanie pewnego typu argumentacji, rzadko opisywanego do tej pory zarówno w polskiej, jak i zagranicznej literaturze z zakresu teorii argumentacji, a przez to usystematyzowanie problematyki badań nad zabiegami semantycznymi w argumentacji. Analiza, jak modyfikacja znaczenia może wpływać na moc argumentacji skłania do wyróżnienia nowego typu argumentacji – argumentacji semantycznej. Przeanalizowane zostaną też pojęcia definicji perswazyjnej i klasyfikacji oraz sposoby ich aplikacji w formułowaniu argumentu. Zaproponowana tutaj definicja argumentacji semantycznej może rodzić pewne problemy, typowe przy wprowadzaniu nowego pojęcia, dlatego druga część pracy jest poświęcona kwestiom związanym z zaproponowanym kształtem definicji. Podanie definicji jest niezbędne do dalszych badań nad argumentacją semantyczną, jej typologią i oceną poprawności.

Bibliografia

Aberdein, Andrew. 1997. Persuasive Definition. OSSA Conference Archive. 2. https://scholar.uwindsor.ca/ossaarchive/OSSA2/papersandcommentaries/2 (dostęp 3.06.2019).

Ajdukiewicz, Kazimierz. 1974. Logika pragmatyczna. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Burgess-Jackson, Keith. 1995. „Rape and Persuasive Definition”. Canadian Journal of Philosophy 25: 415–454. https://doi.org/10.1080/00455091.1995.10717422.

„Bóg w wielkim mieście”. Dyskusja Szymona Hołowni z Wojciechem Cejrowskim. 14.02.2010. Religia.tv. https://www.youtube.com/watch?v=fDFC-v53d_A (dostęp 3.06.2019).

Flew, Antony. 1975, Thinking About Thinking: Or, Do I Sincerely Want to Be Right? London: Collins Fontana.

Hart, Herbert Lionel Adolphus. 1958. „Positivism and the Separation of Law and Morals”. Harvard Law Review 71.4: 593–607.

Hołówka, Teresa. 2012. Kultura logiczna w przykładach. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Jonkisz, Adam. 2011. Elementy logiki stosowanej. Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji.

Kisielewicz, Andrzej. 2017. Logika i argumentacja. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Lazari-Pawłowska, Ija. 1963. Etyka Gandhiego. Warszawa: PWN.

Macagno, Fabrizio i Walton, Douglas. 2008. „Persuasive Defintions: Values, Meanings and Implicit Disagreements”. Informal Logic 28: 203–228.

Pawłowski, Tadeusz. 1978, Tworzenie pojęć i definiowanie w naukach humanistycznych. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Schiappa, Edward. 1996. „Towards a Pragmatic Approach to Definition: »Wetlands« and the Politics of Meaning”. W: Environmental Pragmatism, (red.) Andrew Light i Eric Katz: 209–230. Londyn: Routledge.

Schiappa, Edward. 2003. Defining Reality: Definitions and the Politics of Meaning. Carbondale: Southern Illinois University Press.

Schopenhauer, Artur. 2014 (1864). Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów, tłum. Bolesław i Łucja Komorscy. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Alma-Press.

Solecka, Grażyna. 2010. Dyskursywny charakter definicji. W: Argumentacja i racjonalna zmiana przekonań, (red.) Wojciech Suchoń, Irena Trzcieniecka-Schneider, Dominik Kowalski: 45–51. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Spyra, Tomasz. 2006. Granice wykładni prawa. Znaczenie językowe teksty prawnego jako granica wykładni. Kraków: Zakamycze.

Stevenson, Charles L. 2015 (1938). „Definicje perswazyjne”, tłum. Marcin Pietrzak. Studia z Historii Filozofii, 2.6: 21–43.

Stevenson, Charles L. 1944. Ethics and Language. New Haven: Yale University Press.

Szymanek, Krzysztof. 2004. Sztuka argumentacji. Słownik terminologiczny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Tokarz, Marek. 2006. Argumentacja. Perswazja. Manipulacja. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Walton, Douglas. 2001. „Persuasive Definitions and Public Policy Arguments”. Argumentation and Advocacy 37: 117–132.

Walton, Douglas. 2005. „Deceptive Arguments Containing Persuasive Language and Persuasive Definitions”. Argumentation 19: 159–186.

Walton, Douglas. 2008. „The case of redefining »Planet« to Exclude Pluto”. Informal Logic 28.2: 129–154.

Walton, Douglas, Chris Reed i Fabrizio Macagno. 2008. Argumentation Schemes, New York: Cambridge University Press.

Pobrania

Pliki dodatkowe

Opublikowane

2019-12-31

Jak cytować

Pruś, Jakub. 2019. „Argumentacja Semantyczna – Podstawowe pojęcia i problemy Definicyjne”. "Res Rhetorica" 6 (4). https://doi.org/10.29107/rr2019.4.3.