Brand aesthetics in visual communication – a Polish case study of Disney's anniversary event

Autor

DOI:

https://doi.org/10.29107/rr2019.4.5

Słowa kluczowe:

public relations, PR, retoryka wizualna, glokalizacja, estetyka mediów, semiotyka wizualna, Disney

Abstrakt

Estetyka marki w komunikacji wizualnej – polskie studium przypadku jubileuszowego wydarzenia Disneya

W 2018 roku Myszka Miki, kultowy bohater Disneya, obchodziła 90. rocznicę urodzin w Narodowym Archiwum Filmowym – Instytucie Audiowizualnym (FINA) w Warszawie. Dzięki współpracy ze wspomnianą instytucją narodową globalna korporacja wykorzystała tę okazję do pozycjonowania siebie jako podmiotu społecznego. Strategia glokalizacji znalazła odzwierciedlenie w działaniach PR, a ich wizualną formę – w konkretnych narzędziach PR. Celem artykułu jest analiza tego studium przypadku jako przykładu udanego wdrożenia estetyki organizacji w sferze publicznej. W artykule przeanalizowano praktykę komunikacji wizualnej organizacji globalnej w kontekście lokalnym.

Biogram autora

Alicja Waszkiewicz-Raviv - Uniwersytet Warszawski. Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii

Dr Alicja Waszkiewicz-Raviv, Medioznawca i psycholog oraz specjalista public relations. Doktor nauk humanistycznych prowadzi interdyscyplinarne badania na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii. Członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej oraz Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami. Adiunkt, której zainteresowania naukowe obejmują: kształtowanie i badanie wizerunku, psychologię mediów oraz komunikację wizualną. W swoich pracach w centrum zainteresowania stawia człowieka, zwłaszcza jego percepcję oraz to, jak współkreuje świat społeczny wraz z innymi uczestnikami dialogu.

Bibliografia

Aczél, Petra. 2016. “Virtual rhetoric. A theoretical approach”. Res Rhetorica 3(4): 2-15.

Beck, Jerry. 1994. The 50 Greatest Cartoons: As Selected by 1,000 Animation Professionals. Nashville, Tennessee: Turner Publishing Company.

Berleant, Arnold. 2005. Aesthetics and Environment: Variations on a Theme. Burlington: Ashgate Publishing Company.

Berleant, Arnold. 2008. “The Critical Aesthetics of Disney World.” Journal of Applied Philosophy 11. (2): 171-180.

Bulmer, Sandy i Buchanan-Oliver, Margo. 2006. “Visual Rhetoric and Global Advertising Imagery”. Journal of Marketing Communications, 12:1, 49-61, DOI: 10.1080/13527260500289142.

Cutlip, Scott M., Allen H.Center i Glen M. Broom. 2006. Effective Public Relations. London: Pearson.

Cutlip, Scott. M. 1995. Public Relations History: From the 17th to the 20th Century: The Antecedents. London: Routledge Communication Series.

Disney.eu. The Disney Company EMEA. Accessed July 2, 2019. https://www.thewaltdisneycompany.eu/social-purpose/#community-engagement.

Disney Mission. s.a. Accessed July 2, 2019. https://www.thewaltdisneycompany.com/about.

Edwards, Lee. 2015. “Understanding public relations as a cultural industry”. The Routledge Companion to Cultural industries. edited by Kate Oakley and Justin O’Connor. London: Routledge

Edwards, Lee. 2018. Understanding Public relations. Theory, culture, society. London: SAGE.

FINA. s.a. Accessed July 2, 2019. https://www.nina.gov.pl/wydarzenia/filmy-krotkometrazowe/

Garcia, Zazil. “Visual Rhetoric.” Oxford Research Encyclopedia of Communication.

DOI: https://oxfordindex.oup.com/view/10.1093/acrefore/9780190228613.013.212

Goransson, Karina. Fagerhoml, Anna-Sara. 2018. “Towards visual strategic communications. An innovative interdisciplinary perspective on visual dimensions within the strategic communications field.” Journal of Communication Management 22 (1): 46-66.

Hancock, Philip. 2005. “Uncovering the Semiotic in Organizational Aesthetics.” Organization 12 (1): 29-50.

Hodges, Caroline. 2006. “‘PRP culture’: A framework for exploring public relations practitioners as cultural intermediaries”. Journal of Communication Management 10: 80-93.

ŁDF Łódź Design Festival 2016; http://www.lodzdesign.com/archiwum/lodz-design-festival-2016/program-2016/wystawy/wystawy-kuratorskie/mikifon/FINA. 2018. Accessed July 2, 2019. https://www.nina.gov.pl/projekty/myszka-miki.

LEGO Ideas blog; Accessed July 2, 2019. https://ideas.lego.com/blogs/a4ae09b6-0d4c-4307-9da8-3ee9f3d368d6/post/efe24fc2-6023-422f-9a43-d58000842b30.

Matin, Norris Martin. 2011. Visual Research: Introducing a Schema for methodologies and Contexts. New York: North Carolina State University & ProQuest Dissertation Publishing.

Matsuura, Koichiro. 2009. “Foreword”. In The Global Public Relations Handbook: Theory, Research, and Practice, (ed.) Krishnamurthy Sriramesh, Dejan Verčič, New York: Routledge.

Mitchell, William John Thomas. 1994. Picture Theory. Chicago: University of Chicago Press.

Mitchell, William John Thomas. 2013. Czego chcą obrazy? Pragnienia przedstawień, życie i miłość obrazów. Warszawa: Narodowe Centrum Nauki.

Mogilnicki, Patryk. 2018. Nie ma się co obrażać. Nowa polska ilustracja. Kraków: Karakter.

Nölleke-Przybylski, Pamela, M. Bjørn von Rimscha, Johanna Möller, Denise Voci, Klaus-Dieter Altmeppen, & Matthias Karmasin. 2019. “Patterns of structural and sequential ambidexterity in cross-border media management.” Journal of Media Business Studies 19: 1-27. DOI: 10.1080/16522354.2019.1619965.

Oswald, Laura. 2012. Marketing semiotics. Signs, Strategies, and brand Value. Oxford: Oxford University Press.

Oswald, Laura. 2015. Creating Value: The Theory and Practice of Marketing Semiotics Research. Oxford: Oxford University Press.

Prodeus, Anna. 2018. 90 lat z Myszką Mickey. Ilustracje i wywiad. Activist; Accessed July 2, 2019. http://aktivist.pl/90-lat-z-myszka-miki.

Robertson, Roland. 2012. “Globalisation or glocalisation?”. Journal of International Communication 18 (2): 191-208.

Rose, Gillian. 2007. Visual Methodologies: An Introduction to the Interpretation of Visual Materials, London, Thousand Oaks, New Delhi: SAGE.

Sooke, Alastair. 2017. Ai Weiwei interview: I’m the best selfie artist. Accessed July 2, 2019. http://www.bbc.com/culture/story/20170918-ai-weiwei-interview-i-am-the-best-selfie-artist.

Sriramesh, Krishnamurthy. 2003. “Introduction”. In The Global Public Relations Handbook: Theory, Research, and Practice, (ed.) Krishnamurthy Sriramesh, Dejan Verčič, New York: Routledge.

Suh, Taewon, Biernatzki, William, E. 1999. “Visual persuasion”. Communication Research Trends. A Quarterly Review of Communication Research 19.3: 3-15.

The Walt Disney Company Mission. Accessed July 2, 2019. https://www.thewaltdisneycompany.com/about.

Tench, Ralph, Liz Yeomans. 2017. Exploring Public Relations. Global Strategic

Opublikowane

2019-12-31

Jak cytować

Waszkiewicz-Raviv, Alicja. 2019. „Brand Aesthetics in Visual Communication – a Polish Case Study of Disney’s Anniversary Event”. "Res Rhetorica" 6 (4). https://doi.org/10.29107/rr2019.4.5.