“American scientists have discovered…” The image of the USA’s scientific output presented in the Polish opinion-forming press

Autor

  • Anna Łach Uniwersytet Wrocławski

DOI:

https://doi.org/10.29107/rr2018.3.4

Abstrakt

W artykule zaprezentowano wyniki badań podjętych na obszernym materiale prasowym. Celem badań było ukazanie częstotliwości powoływania się na źródła amerykańskie w polskim dyskursie prasowym, a konkretnie w artykułach popularnonaukowych zamieszczanych w tygodnikach opinii i wybranych dziennikach. Analizą objęto okres 1975–2005 (i wyrywkowo także rok 2015). Badana częstotliwość przywoływania źródeł amerykańskich została skontrastowana z wynikami osiągniętymi przez inne kraje (w szczególności: Polska, ZSRR i Rosja), jak również z danymi bibliograficznymi na temat sumy cytowań dorobku naukowego poszczególnych krajów świata. Badania przeprowadzono metodami ilościowymi (analiza zawartości prasy, bibliograficzna analiza cytowań). Uzyskane wyniki potwierdzają zakorzenienie polskiego dyskursu popularnonaukowego w źródłach pochodzących z kręgu kultury zachodniej, zwłaszcza ze Stanów Zjednoczonych.

Bibliografia

Amsterdamska, Olga, and Loet Leydesdorff. 1989. “Citations: Indicators of Significance.” Scientometrics 15: 449-471.

Fröhlich, Stefan. 1997. “Images of America in unified Germany.” Literator 18(3): 169-182. doi:10.4102/lit.v18i3.572.

Goodwin, Charles. 2000. “Action and embodiment within situated human interaction.” Journal of Pragmatics 32.10: 1489–1522.

Jewitt, Carey. 2014. The Routledge Handbook of Multimodal Analysis. London: Routledge.

Jewitt, Carey, Josephus J. Bezemer, and Kay L. O’Halloran. 2016. Introducing multimodality. London: Routledge.

Jørgensen, Marianne, and Luise J. Phillips. 2002. Discourse Analysis as Theory and Method. London: SAGE.

Kress, Gunther, and Theo van Leeuwen. 2001. Multimodal discourse. 1st ed. London and New York: Bloomsbury Academic.

Leydesdorff, Loet, and Olga Amsterdamska. 1990. “Dimensions of Citation Analysis.” Science, Technology and Human Values 15: 305-335.

Leydesdorff, Loet. 1998. “Theories of Citation?” Scientometrics 43(1): 5-25.

Magu, Sthephen. 2015. “Reconceptualizing Cultural Globalization: Connecting the “Cultural Global” and the “Cultural Local”.” Social Sciences 4: 630-645. doi:10.3390/socsci4030630.

Marszakowa-Szajkiewicz, Irena. 2009. Badania ilościowe nauki. Podejście bibliometryczne i webometryczne. Poznań: UAM.

McQuail, Dennis. 2000. McQuail’s Mass Communication Theory. 4th edition. London: SAGE.

Michalczyk, Stanisław. 2008. Społeczeństwo medialne. Studia z teorii komunikowania masowego. Katowice: Śląsk.

Norris, Sigrid. 2004. Analyzing multimodal interaction: A methodological framework. London: Routledge.

Norris, Sigrid. 2016. Multimodality. New York: Routledge.

Norris, Sigrid, and Carmen Daniela Maier. 2014. Interactions, images and texts: A reader in multimodality. Vol. 11. New York: Walter de Gruyter.

Pisarek, Walery. (1983). Analiza zawartości prasy. Kraków: Ośrodek Badań Prasoznawczych.

Scollon, Ron. 2001. Mediated discourse: The nexus of practice. London and New York: Routledge.

Opublikowane

2018-10-04

Jak cytować

Łach, Anna. 2018. „“American Scientists Have discovered…” The Image of the USA’s Scientific Output Presented in the Polish Opinion-Forming Press”. "Res Rhetorica" 5 (3). https://doi.org/10.29107/rr2018.3.4.