Retoryka „czarnego marszu” na materiale haseł prezentowanych w przestrzeni publicznej

Autor

  • Anna Kiełbiewska Polskie Towarzystwo Retoryczne

DOI:

https://doi.org/10.29107/rr2018.3.1

Abstrakt

Artykuł stanowi próbę analizy retorycznej postulatów prezentowanych w przestrzeni publicznej podczas tzw. czarnego marszu, czyli demonstracji na rzecz obrony praw reprodukcyjnych polskich kobiet. Na podstawie zebranego materiału uzyskano barwny obraz środków retorycznych wykorzystanych w sloganach, bogactwa ich symboliki, nawiązań metaforycznych i innowacji językowych. Wyniki analizy pokazują przekrój sprawności perswazyjnej uczestników demonstracji oraz dają wgląd w stan dyskursu publicznego.

Bibliografia

Bartmiński, Jerzy. 1993. Styl potoczny. W Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, s. 115-134. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

„Beata, niestety, ten rząd obalą kobiety! [Zdjęcia i hasła z czarnego protestu]”. 2016, dostęp 21.06.2018. http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/zdjecia/532192,1,kobiety-aborcja-czarny-protest-przed-sejmem-zdjecia-hasla-z-czarnego-protestu.html.

Bogusławski, Andrzej. 1971. O metaforze. „Pamiętnik Literacki” LXII, z. 4, s. 113-126.

Boy-Żeleński, Tadeusz 1930, Piekło kobiet, Warszawa: Bibljoteka Boy’a, dostęp 27.05.2018, https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/pieklo-kobiet.html.

Burke, Kenneth. 1950. A Rhetoric of Motives. Berkeley and Los Angeles: University of California Press.

Burke, Kenneth. 1977. Tradycyjne zasady retoryki. „Pamiętnik Literacki: czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatur polskiej”, 68/2, s. 219-250, przeł. K. Biskupski, dostęp 3.09.2018, https://tinyurl.com/y7vxyut9.

„‛Czarny Protest’ w Małopolsce. Zobacz zdjęcia transparentów [zdjęcia, wideo]”, dostęp 25.05.2018. http://krakow.naszemiasto.pl/artykul/czarny-protest-w-malopolsce-zobacz-zdjecia-transparentow,3876171,artgal,t,id,tm.html.

Dąbrowski, Bartosz. 2018. „Czy feminizm zjada własny ogon? ‘Ruch protestu, który zamienia się w towar,traci swoją moc’”, dostęp 20.06.2018. http://www.tokfm.pl/Tokfm/7,103454,23235441,graffu-stawiszynskiego.html.

Fiołek-Lubczyńska, Bogumiła. 2018. “Patos w retoryce filmowej. Na podstawie Yodok stories Andrzeja Fidyka”, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Litteraria Polonica 1(31) 2016, dostęp 3.09.2018. http://repozytorium.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/17630.

Grochal Renata, Sajkowska Adamina, Majkowski Bartosz. 2016. „Żarty się skończyły. Moje ciało – moja sprawa, cz. 1”, dostęp 27.05.2018. http://wyborcza.pl/10,82983,20776075,zarty-sie-skonczyly-moje-cialo-moja-sprawa-cz-1.html.

Janiak, Aleksandra. 2011. „Zobacz, jak wyglądała warszawska Manifa (zdjęcia)”, dostęp 21.06.2018. http://warszawa.naszemiasto.pl/artykul/zobacz-jak-wygladala-warszawska-manifa-zdjecia,806476,gal,t,id,tm.html.

Jędrzejko, Ewa. 1996. Elementy gry językowej w literackich nazwach własnych. V: 12. Slovenská onomastická konferencia. A.6. Seminár „Onomastika a škola”. Red. M. Majtán, F. Ruščak, s. 222-228, Prešov.

Kiklewicz, Aleksander. 2005. Czy gry językowe są grami? Rozważania o kategoriach familijnych. W Acta Universitatis Nicolai Copernici. Studia Slavica X. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Gra językowa. Z. 348, s. 19-40, dostęp 27.08.2018, http://pracownicy.uwm.edu.pl/aleksander.kiklewicz/gry_jezykowe.pdf.

Klinger, Klara. 2016. „‛Czarny Protest’. Proste i banalne w realizacji hasło, które okazało się hitem…”, dostęp 27.05.2018. http://wiadomosci.dziennik.pl/opinie/artykuly/538885 ,czarny-protest-temat-roku-2016 -tematroku-tematroku216 -glosowanie.html.

Korolko, Mirosław. 1990. Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Lakoff, George, Johnson, Mark. 2003. Metaphors we live by. London: The University of Chicago Press.

Lenartowicz, Marta (Wołos). 2004. Koncepcja „gry językowej” Wittgensteina w świetle badań współczesnego językoznawstwa. Kraków: Universitas.

Lubaś, Władysław. 1978. Słownictwo kolokwialne i niekolokwialne. Próba definicji. W Z zagadnień słownictwa współczesnego języka polskiego, red. M. Szymczak, s. 145-149. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk: Ossolineum.

Łuc, Izabela. 2010. Współczesne gry komunikacyjno-językowe. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, dostęp 6.09.2018. https://wydawnictwo.us.edu.pl/sites/wydawnictwo.us.edu.pl/files/1373_pdf.pdf.

Marcjanik, Małgorzata. 1992. Typologia polskich wyrażeń językowych o funkcji grzecznościowej. W Język a Kultura. T. 6 Polska etykieta językowa, red. J. Anusiewicz, M. Marcjanik, s. 27-31. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Nauman, Alicja. 2015. „Feminizm: podaj dalej!”, dostęp 19.06.2018. http://krytykapolityczna.pl/kraj/feminizm-podaj-dalej/.

Nowicka, Ewa. 1990. Swojskość i obcość jako kategorie socjologicznej analizy. W: Swoi i obcy, red. E. Nowicka, s. 5-53. Warszawa: Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Pacewicz, Piotr. 2016. „Macice wstają z kolan i inne hasła Czarnego Piątku”, dostęp 25.05.2018. https://oko.press/macice-wstaja-kolan-inne-hasla-czarnego-piatku/.

Słownik Języka Polskiego PWN, dostęp 3.09.2018, https://sjp.pwn.pl/szukaj/has%C5%82o.html.

Szymanek, Krzysztof. 2005. Sztuka argumentacji. Słownik terminologiczny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Szczęsna, Ewa (red.). 2005. Słownik pojęć i tekstów kultury. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i profesjonalne.

„Top 10 najbardziej kuriozalnych haseł Czarnego Poniedziałku! ‘Nie dla władców macic’”, dostęp 25.05.2018. https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/310589-top-10-najbardziej-kuriozalnych-hasel--czarnego-poniedzialku-nie-dla-wladcow-macic.

„U Wojciecha Manna w Trójce: ‘Rząd nie ciąża, usunąć go można’”. 2016, dostęp 19.06.2018. http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114884,20768701,u-wojciecha-manna-w-trojce-rzad-nie-ciaza-usunac-go-mozna.html.

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dostęp 3.09.2018, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20030800717.

Warchala, Jacek. 1991. Dialog potoczny a tekst, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, dostęp 27.08.2018, https://sbc.org.pl/Content/73067/dialog_potoczny_a_tekst.pdf.

Warchala, Jacek. 2003. Kategoria potoczności w języku, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, dostęp 4.09.2018, https://sbc.org.pl/Content/73090/kategoria_potocznosci_w_jezyku.pdf.

Werpachowska, Anna. 1990. Retoryka jako sposób myślenia o tekście. „Pamiętnik Literacki” 81/1, s. 119-130, dostęp 3.09.2018, https://tinyurl.com/y7asjhqx.

Wittgenstein, Ludwig. 2004. Dociekania filozoficzne, przeł. B. Wolniewicz, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Zdunkiewicz, Dorota. 2001. Akty mowy. W Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, s. 269-280. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Ziomek, Jerzy. 1990. Retoryka opisowa. Wrocław, Warszawa, Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Pobrania

Opublikowane

2018-10-04

Jak cytować

Kiełbiewska, Anna. 2018. „Retoryka «czarnego marszu» Na Materiale Haseł Prezentowanych W Przestrzeni Publicznej”. "Res Rhetorica" 5 (3). https://doi.org/10.29107/rr2018.3.1.