Opowieści graniczne: reprezentacje granicy amerykańsko-meksykańskiej w serialu The Bridge (2013-2014)

Autor

  • Ewa Antoszek Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

DOI:

https://doi.org/10.29107/rr2018.2.4

Abstrakt

Pomimo tego, że badacze zajmujący się problemami granic i pogranicza już dawno doszli do wniosku, że granice są sztucznym tworem ludzkim, wydaje się, że w kolejnych dekadach XXI wieku „granice polityczne oddzielające od siebie ludzi pozostają wszechobecne i problematyczne” (Ganster 2016, xv). Globalizacja oraz przepływy ludzi na początku XXI wieku otworzyły niektóre granice, umożliwiając międzynarodowy handel lub przepływ usług. Jednocześnie zaś inne granice zamieniły się w nieprzenikalne terytoria, których status jest wciąż umacniany przez zabiegi legislacyjne oraz militaryzację. Granica meksykańsko-amerykańska jest doskonałym przykładem ścierania się tych antagonistycznych sił, które jednocześnie przyciągają do siebie i rozdzielają zarówno ludzi jak i miejsca po obydwu stronach granicy. Dlatego też celem tego artykułu jest analiza, w jaki sposób zmiany definicji granicy, które pojawiły się w literaturze przedmiotu na przełomie XX i XXI wieku są odzwierciedlane w popularnych mediach amerykańskich na przykładzie serialu The Bridge (2013-2014). Ponadto artykuł analizuje, w jaki sposób region ten jest przedstawiany w serialu i jak na podstawie tych reprezentacji powstają opowieści graniczne, które stanowią kolejny głos w dyskusji dotyczącej granic.

Bibliografia

Aguirre, Manuel, Roberta Quance, Philip Sutton. 2000. Margins and Tresholds. An Enquiry into the Concept of Liminality in Text Studies. Studies in Liminality and Literature 1. Madrid: The Gateway Press.

Anzaldúa, Gloria. 1999. Borderlands/La Frontera: The New Mestiza. San Francisco: Aunt Lute Books.

Antoszek, Ewa. 2014. “La Línea vs. La Frontera – Representations of the Border and Border Crossings in Grande’s Across a Hundred Mountains.” In A View from Elsewhere. Eds. Marcel Arbeit and Roman Trušník, 195-214. Olomouc: Palacký University.

Arteaga, Alfred. 1997. Chicano Poetics. Cambridge: Cambridge University Press.

Benito Jesús and Ana M. Manzanas. 2002 “Border(lands) and Border Writing: Introductory Essay.” Literature and Ethnicity in the Cultural Borderlands. Eds. Jesús Benito and Ana M. Manzanas. 1-21. Amsterdam-New York: Rodopi B.V.

Byczkiewicz, Victoria. 2013. Blaimng, Shaming, and Framing: The Immigrant as Other in the U.S.- Mexico Borderlands Cinema. Los Angeles: Trébol Press.

Davis, Mike. 2008 Magical Urbanism: Latinos Reinvent the US City. New York: Verso.

Diener, Alexander C. and Joshua Hagen. 2010. Borderlines and Borderlands: Political Oddities at the Edge of the Nation-State. Lanham: Rowman & Littlefi eld Publishers.

Fox, Claire F. 1994. “Portable Border: Site-Specificity, Art, and the US-Mexico Frontier.” Social Text, No. 41 (Winter), Duke University Press: 61-82.

Grochowska Malwina. 2014. „Wraca The Bridge: Na granicy. Jak się robi Meksyk w Hollywood.” Gazeta Wyborcza (July 10).

Martínez, Oscar. 1994. Border People: Life and Society in the U.S.-Mexico Borderlands. Tuscon and London: The University of Arizona Press.

Ochoa, Enrique C. 1998. “Constructing Fronteras: Teaching the History of the U.S.-Mexico Borderlands in the Age of Proposition 187 and Free Trade.” Radical History Review 70: 119-130.

Pratt, Mary Louise. 1992. Imperial Eyes: Travel Writing and Transculturaltion. London: Routledge.

Soja, Edward. 1996. Thirdspace: Journeys to Los Angeles and Other Real-and-Imagined Places. Malden, MA: Blackwell Publishing.

Downloads

Opublikowane

2018-07-01

Jak cytować

Antoszek, Ewa. 2018. „Opowieści Graniczne: Reprezentacje Granicy amerykańsko-meksykańskiej W Serialu The Bridge (2013-2014)”. "Res Rhetorica" 5 (2). https://doi.org/10.29107/rr2018.2.4.