Opowieści graniczne: reprezentacje granicy amerykańsko-meksykańskiej w serialu The Bridge (2013-2014)

Ewa Antoszek

Abstrakt


Pomimo tego, że badacze zajmujący się problemami granic i pogranicza już dawno doszli do wniosku, że granice są sztucznym tworem ludzkim, wydaje się, że w kolejnych dekadach XXI wieku „granice polityczne oddzielające od siebie ludzi pozostają wszechobecne i problematyczne” (Ganster 2016, xv). Globalizacja oraz przepływy ludzi na początku XXI wieku otworzyły niektóre granice, umożliwiając międzynarodowy handel lub przepływ usług. Jednocześnie zaś inne granice zamieniły się w nieprzenikalne terytoria, których status jest wciąż umacniany przez zabiegi legislacyjne oraz militaryzację. Granica meksykańsko-amerykańska jest doskonałym przykładem ścierania się tych antagonistycznych sił, które jednocześnie przyciągają do siebie i rozdzielają zarówno ludzi jak i miejsca po obydwu stronach granicy. Dlatego też celem tego artykułu jest analiza, w jaki sposób zmiany definicji granicy, które pojawiły się w literaturze przedmiotu na przełomie XX i XXI wieku są odzwierciedlane w popularnych mediach amerykańskich na przykładzie serialu The Bridge (2013-2014). Ponadto artykuł analizuje, w jaki sposób region ten jest przedstawiany w serialu i jak na podstawie tych reprezentacji powstają opowieści graniczne, które stanowią kolejny głos w dyskusji dotyczącej granic.


Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Aguirre, Manuel, Roberta Quance, Philip Sutton. 2000. Margins and Tresholds. An Enquiry into the Concept of Liminality in Text Studies. Studies in Liminality and Literature 1. Madrid: The Gateway Press.

Anzaldúa, Gloria. 1999. Borderlands/La Frontera: The New Mestiza. San Francisco: Aunt Lute Books.

Antoszek, Ewa. 2014. “La Línea vs. La Frontera – Representations of the Border and Border Crossings in Grande’s Across a Hundred Mountains.” In A View from Elsewhere. Eds. Marcel Arbeit and Roman Trušník, 195-214. Olomouc: Palacký University.

Arteaga, Alfred. 1997. Chicano Poetics. Cambridge: Cambridge University Press.

Benito Jesús and Ana M. Manzanas. 2002 “Border(lands) and Border Writing: Introductory Essay.” Literature and Ethnicity in the Cultural Borderlands. Eds. Jesús Benito and Ana M. Manzanas. 1-21. Amsterdam-New York: Rodopi B.V.

Byczkiewicz, Victoria. 2013. Blaimng, Shaming, and Framing: The Immigrant as Other in the U.S.- Mexico Borderlands Cinema. Los Angeles: Trébol Press.

Davis, Mike. 2008 Magical Urbanism: Latinos Reinvent the US City. New York: Verso.

Diener, Alexander C. and Joshua Hagen. 2010. Borderlines and Borderlands: Political Oddities at the Edge of the Nation-State. Lanham: Rowman & Littlefi eld Publishers.

Fox, Claire F. 1994. “Portable Border: Site-Specificity, Art, and the US-Mexico Frontier.” Social Text, No. 41 (Winter), Duke University Press: 61-82.

Grochowska Malwina. 2014. „Wraca The Bridge: Na granicy. Jak się robi Meksyk w Hollywood.” Gazeta Wyborcza (July 10).

Martínez, Oscar. 1994. Border People: Life and Society in the U.S.-Mexico Borderlands. Tuscon and London: The University of Arizona Press.

Ochoa, Enrique C. 1998. “Constructing Fronteras: Teaching the History of the U.S.-Mexico Borderlands in the Age of Proposition 187 and Free Trade.” Radical History Review 70: 119-130.

Pratt, Mary Louise. 1992. Imperial Eyes: Travel Writing and Transculturaltion. London: Routledge.

Soja, Edward. 1996. Thirdspace: Journeys to Los Angeles and Other Real-and-Imagined Places. Malden, MA: Blackwell Publishing.
DOI: https://doi.org/10.29107/rr2018.2.4

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


##submission.license.cc.by4.footer##