Starucha czy staruszka – jak mówimy o seniorach?

Joanna Kukier

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Czekanowski, P. 2013. Proces starzenia się społeczeństw a sytuacja rodzinna ludzi starych, Gdańsk: Uniwersytet Gdański.

Głodowska, A. 2014. Platońska wizja starości. Przedstawienie osób w podeszłym wieku w Politei i Prawach Platona, t. 24, Poznań: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.

Marcjanik, M. 2014. „Językowy obraz osoby starszej”, W Rzecznik Praw Obywatelskich. O sposobach mówienia o starości. Debata, analiza, przykłady. red. Barbara Sztaur-Jaworska Warszawa.

Minois, G.1995. Historia starości. Od antyku do renesansu, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Wolumen, Wydawnictwo Marabut.

Patora, P. 2009. „»Szansa dla seniorów«. Tygodnik Pracownika, Emeryta, Rencisty”, nr 43, Polska Dziennik Bałtycki, 18 listopada, s. III.

Pędich, W., D. Jakubowska, T. Kunda. 1983. Pielęgniarstwo geriatryczne, Warszawa: Biblioteka Pielęgniarki, tom 10, (II wydanie), PZWL.

Sztaur-Jaworska, B. 2014. Mówienie i myślenie o starości, W O sposobach mówienia o starości. Debata, analiza przykłady, red. B.Sztaur-Jaworska, Warszawa: Wyd. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.

Wolny, M. 2003. „Językowy obraz starości ludzi i zwierząt w polszczyźnie”, W Język a Kultura. Tom 15: Opozycja homo–animal w języku i kulturze, red. A. Dąbrowska, Wrocław.

Zmorzanka A.Z. 2011. „Platon o starości i ludziach starych”, Vox Patrum, t 56, s. 73-104.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


##submission.license.cc.by4.footer##