Media jako wróg: o retoryce Donalda Trumpa

Kamila Miłkowska-Samul

Abstrakt


Celem artykułu jest przedstawienie jednej ze strategii retorycznych Donalda Trumpa, opartej na konstruowaniu wroga w postaci mediów. Zebrany materiał językowy analizowany jest z perspektywy koncepcji ramowania E. Goffmana, co pozwala na rozpoznanie wprowadzonych przez Trumpa sposobów kategoryzowania i interpretowania elementów rzeczywistości w celach perswazyjnych. Uruchomienie i narzucenie w dyskursie odbiorcom ramy wroga (podział my-oni wraz z jednoznacznym wartościowaniem i emocjonalizacją przekazu) oraz językowe wykładniki pozwalają na uznanie języka Trumpa za populistyczny, a obsadzenie mediów w roli wroga jest przemyślaną strategią polityka.

 


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Annusewicz, Olgierd. 2016. „Ramowanie »dobrej zmiany«. Ramy językowe kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości na Twitterze w 2015 roku”. Kwartalnik Naukowy OAP UW „e-Politikon” 17: 75-96. http://oapuw.pl/dostepne-numery/e-politikon-172016.

Barańczak, Stanisław. 1975. „Słowo – perswazja – kultura masowa”. Twórczość 7: 44-59.

Goffman, Erving. 1974. Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience. New York, NY et al.: Harper & Row.

Klemensiewicz, Zenon. 1982. „Jak charakteryzować język osobniczy”. W Składnia, stylistyka, pedagogika językowa, 561-575. Warszawa.

Kochan, Marek. 1994. „Przyklejanie etykietek, czyli o negatywnym określaniu przeciwnika”. W Język polityki a współczesna kultura polityczna, t. 11, red. Janusz Anusiewicz, Bogdan Siciński, 85–90. Wrocław: Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej.

Kwintylian, Marek Fabiusz. 2002. Kształcenie mówcy, przekł. i opracowanie M. Brożek. Warszawa: De Agostini.

Lakoff, George. 2004. Don’t Think of an Elephant, Vermont.

Lakoff, George. 2016. “Understanding Trump’s Use of Language.” George Lakoff Blog, August 19, 2016. https://georgelakoff.com/2016/08/19/understanding-trumps-use-of-language/.

Nijakowski, Lech. 2008. „Mowa nienawiści w świetle teorii dyskursu”. W Analiza dyskursu w socjologii i dla socjologii, red. Anna Horolets, 113-133. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Olczyk, Tomasz. 2011. „My, oni i wirtualne światy telewizyjnej reklamy politycznej.” Forum Artis Rhetoricae 3: 99-117. http://www.retoryka.edu.pl/files/far3_art6.pdf.

Przyłęcki, Paweł. 2012. Populizm w polskiej polityce: analiza dyskursu polityki. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.

Wilkoń, Aleksander. 2000. Typologia odmian językowych współczesnej polszczyzny. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Wodak, Ruth. 2015. The Politics of Fear. What Right-Wing Populist Discourses Mean. Los Angeles et al.: Sage.
DOI: https://doi.org/10.29107/rr2018.2.1

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


##submission.license.cc.by4.footer##