The Rhetoric of Healthcare Inequality in Capitalist Classed Societies: Blomkamp’s and Romanek’s Dystopian Visions

Autor

  • Joanna Gacka Uniwersytet Opolski

DOI:

https://doi.org/10.29107/rr2018.1.4

Abstrakt

Chociaż futurolodzy powszechnie dyskutują na temat kierunku rozwoju medycyny i jego potencjalnego wpływu na jednostki i społeczności, rzadziej pojawia się pytanie o dostępność medycyny w przyszłości. Niniejszy artykuł analizuje wzajemne relacje między opieką społeczną a systemem kapitalistycznym ukazane w dystopiach Nie opuszczaj mnie (2010) Marka Romanka i Elizjum (2013) Neilla Blomkampa. Oba filmy przedstawiają wynalazki medyczne jako sposób i powód utrzymywania i pogłębiania nierówności społecznych. Wspomniane dystopie ostrzegają przed potencjalnymi zagrożeniami płynącymi z niespójności kapitalistycznej mentalności z moralnością i etycznością i prezentują deformację systemów opieki zdrowotnej jako rezultat konfliktu klasowego.

Bibliografia

Arendt, Hannah. 1958. The Human Condition. Chicago: The University of Chicago Press.

Asimov, Isaac. 2004. Bicentennial Man. Limassol: Burlington Books.

Bitzer, Lloyd F. 1968. “The Rhetorical Situation.” Philosophy and Rhetoric 1: 1–14.

Bordo, Susan. 1995. “‘Material Girl’: The Effacements of Postmodern Culture.” Unbearable Weight, Feminism, Western Culture, and the Body. 245-276. Berkeley: University of California Press.

Bourdieu, Pierre and Jean Claude Passeron. (1970) 1990. Reproduction in Education, Society and Culture. Translated by Richard Nice. London: Sage.

Burke, Kenneth. 1969. A Rhetoric of Motives. Berkeley: University of California Press.

Coburn, David. 2010. “Inequality and Health.” Morbid Symptoms: Health under Capitalism. Edited by Leo Panitch and Colin Leys. 39-58. Socialist Register.

Elysium. 2013. Directed by Neill Blomkamp. Sony Pictures Entertainment.

Foucault, Michel. (1975) 1995. Discipline and Punish: The Birth of the Prison. Translated by Alan Sheridan. New York: Vintage.

Foucault, Michel. 1973. The Birth of the Clinic: An Archaeology of Medical Perception. New York: Vintage.

Foucault, Michel. 1978. The History of Sexuality: An Introduction. Volume 1. Translated by Robert Hurley. New York: Vintage.

Gottlieb, Erika. 2001. Dystopian Fiction East and West: Universe of Terror and Trial. Montreal: McGill-Queen’s UP.

Harari, Yuval N. 2017. Homo Deus: A Brief History of Tomorrow. New York: Harper.

Harding, Jennifer. 1998. “Bodies at Risk.” Foucault, Health and Medicine. 134-150. London: Routledge.

Hochschield, Arlie Russel. 2003. The Managed Heart. Berkeley: University of California Press.

Horkheimer, Max, and Theodor Adorno. 2002. “Culture Industry: Enlightenment as Mass Deception.” Dialectic of Enlightenment Philosophical Fragments. 94-136. Stanford, California: Stanford UP.

Huxley, Aldous. 2007. Brave New World. Toronto: Vintage Canada.

Konings, Martjin. 2015. The Emotional Logic of Capitalism. Stanford, California: Stanford UP.

Latour, Bruno. 1991. “Technology Is Society Made Durable.” Sociological Review Monograph 38.2: 103-131.

Leys, Colin. 2010. “Health, Health Care and Capitalism.” Morbid Symptoms: Health under Capitalism. Edited by Leo Panitch and Colin Leys. 1-28. Socialist Register.

Navarro, Vicente. 1993. Dangerous to Your Health. New York: Monthly Review Press. Never Let Me Go. 2010. Directed by Mark Romanek. Fox Searchlight Pictures.

Potts, Robert. 2003. Interview with Margaret Atwood. Personal interview. The Guardian. https://www.theguardian.com/books/2003/apr/26/fiction.margaretatwood.

Ritzer, George. 2014. The McDonaldization of Society. London: Sage.

Sciretta, Peter. 2010. Interview with Mark Romanek. Personal interview. http://www.slashfilm.com/interview-never-let-me-go-director-mark-romanek-part-1.

Weber, Max. 1946. From Max Weber: Essays in Sociology. Translated and edited by H. H. Gerth and C. Wright Mills. New York: Oxford UP.

Weber, Max. 2005. The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Translated by Talcott Parsons. London: Routledge.

Wells, H. G. 2008. The Time Machine. Harlow: Pearson Education.

Wilde, Lawrence. 2000. “‘The Creatures, Too, Must Become Free’: Marx and the Animal/Human Distinction.” Capital & Class 24(72): 37-53.

Downloads

Opublikowane

2018-03-30

Jak cytować

Gacka, Joanna. 2018. „The Rhetoric of Healthcare Inequality in Capitalist Classed Societies: Blomkamp’s and Romanek’s Dystopian Visions”. "Res Rhetorica" 5 (1). https://doi.org/10.29107/rr2018.1.4.