The eristic of newsworthiness in the representation of Barnevernet controversy: A case study of the Norwegian Child Welfare Service

Autor

  • Klaudia Szyma Uniwersytet Jagielloński

DOI:

https://doi.org/10.29107/rr2018.1.1

Abstrakt

Niniejsze studium dotyczy analizy wartości informacji na podstawie czterech wybranych współczesnych kanałów masowego przekazu: BBC News, The Federalist, OneEurope i Dagbladet w odniesieniu do kontrowersji wokół norweskiej organizacji Ochrony Praw Dziecka (norw. Barnevernet), w tym przypadków rodzin, którym odebrano prawa rodzicielskie. W związku z tym na problematykę pracy składają się również kulturowe i prawne aspekty raportowanego zjawiska. Kategorie analityczne zostały opracowane w oparciu o listę wartości informacyjnych autorstwa Johana Galtunga i Mari H. Ruge (1965). Z perspektywy filozoficznej, analiza pracy opiera się na dorobku Artura Schopenhauera i Antona Powella. Wyżej wspomniana metodologia pozwoliła na analizę językowych czynników składających się na jakość przekazu z erystycznego punktu widzenia. Analiza wykazała, że stosowanie chwytów erystycznych w obszarze kryteriów wartości informacyjnej może zaburzyć dostarczenie autentycznego obrazu rzeczywistości, szczególnie w tak delikatnym i kontrowersyjnym temacie. Studium koncentruje się na erystyce językowych narzędzi kierowania uwagi odbiorcy w pożądanym kierunku.

Bibliografia

Bednarek, Monika, and Helen Caple. 2012. News Discourse. London: Bloomsbury Academic.

Bell, Allan. 1991. The Language of News Media. Oxford: Blackwell.

Czarnecki, Maciej. 2016. Dzieci Norwegii. O państwie (nad)opiekuńczym. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne.

Dean, Walter. 2017. The Lost Meaning of Objectivity. American Press Institute. Accessed March 6, 2017. https://www.americanpressinstitute.org/journalism-essentials/bias-objectivity/lost-meaning-objectivity/

Erdal, Marta B. 2014. “Public Trust in the State.” Dagbladet, https://www.prio.org/News/Item/?x=1857.

Galtung, Johan, and Mari H. Ruge. 1965. “The Structure of Foreign News: The Presentation of the Congo, Cuba and Cyprus Crises in Four Norwegian Newspapers.” Journal of International Peace Research, 2, 64-90.

Harcup, Tony, and Deirdre O’Neill. 2001. “What is News? Galtung and Ruge Revisited.” Journalism Studies, 2(2), 261-280.

Meissner, Nico. 2015. “50 Years on: Galtung and Ruge’s News Value Factors Revisited in Online Audience Building for Independent Films.” First Monday, 20 (3). http://dx.doi.org/10.5210/fm.v20i3.5850

Metzgar, Jayme. 2016, April 18. “Read About Norway Stealing These Kids, Then Tout ‘Democratic Socialism’.” The Federalist. Accessed February 19, 2017. http://thefederalist.com/2016/04/18/read-about-norway-stealing-these-kids-then-tout-democratic-socialism/

Ministry of Children, Equality and Social Inclusion. 2013, June 21. Act of 17 July 1992 No. 100 relating to Child Welfare Services (the Child Welfare Act). Accessed March 13, 2017. https://www.regjeringen.no

Please Free The Kids. 2012. “Barbaric Treatment of Barnevernet – The Child Protection Services of Norway.” Please Free The Kids Blog, Accessed May 9, 2017. https://pleasefreethekids.wordpress.com/2012/01/23/barbaric-treatment-of-barnevernet-the-child-protection-services-of-norway/.

Powell, Anton. 2002. Plato's Objection to the Sophists. London: Routledge.

Schopenhauer, Artur. 1997. Erystyka czyli sztuka prowadzenia sporów. Warszawa: Alma Press.

Spencer-Thomas, Owen. 2005. “News Values: What are New Values?” Journalism. Accessed February 21, 2017. http://owenspencer-thomas.com/journalism/newsvalues

Whewell, Tim. 2016, April 14. “Norway’s Barnevernet: They Took our Four Children… Then the Baby.” BBC News, Accessed March 13, 2017.

Władyka, Anna. 2014, March 29. “Grey Areas of Democracy: When Law and Order Push the Limits.” OneEurope. Accessed April 14, 2017. http://one-europe.net/grey-areas-of-democracy-when-law-and-order-push-the-limit

Downloads

Opublikowane

2018-03-30

Jak cytować

Szyma, Klaudia. 2018. „The Eristic of Newsworthiness in the Representation of Barnevernet Controversy: A Case Study of the Norwegian Child Welfare Service”. "Res Rhetorica" 5 (1). https://doi.org/10.29107/rr2018.1.1.