Reakcje werbalne odbiorców porady internetowej a perswazyjność przekazu poradnikowego

Autor

  • Joanna Smól Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

DOI:

https://doi.org/10.29107/rr2017.4.3

Abstrakt

W artykule zanalizowano reakcje werbalne odbiorców porad internetowych w aspekcie ich wpływu na perswazyjność przekazu poradnikowego. Materiał badawczy pochodzi z dwóch portali internetowych: milionporad.pl oraz tipy.pl. We wstępie scharakteryzowano specyfikę porady internetowej oraz relacji poradniczej w internecie. Reakcje odbiorców podzielono na dwie grupy – te, które wzmacniają perswazyjność porady (podziękowanie, przykład lub obietnica zastosowania jej w praktyce, pochwała i dodatkowe porady), oraz te, które osłabiają moc perswazyjną (negowanie skuteczności zaleceń, wskazywanie błędów, posługiwanie się ironią). Osobno omówiono rolę pytań jako reakcji odbiorców porad internetowych, gdyż mogą one zarówno osłabiać, jak i wzmacniać perswazyjność tekstu poradnikowego.

Bibliografia

Austin, John. 1976. How To Do Things with Words. London: Harvard University Press.

Awdiejew, Aleksy. 1987. Pragmatyczne podstawy interpretacji wypowiedzeń. Kraków UJ.

Aouil, Bassam. 2008. Komunikowanie się w Internecie – narzędzia, specyfika i właściwości. W: Komunikacja społeczna w świecie wirtualnym, red. M. Wawrzak-Chodaczek. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Ficek, Ewa. 2013. Poradnik – model gatunkowy i jego tekstowe aktualizacje. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Grzenia, Jan. 2007. Komunikacja językowa w Internecie. Warszawa: PWN.

Marcjanik, Małgorzata. 2000. Polska grzeczność językowa. Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego.

Searle, John. 1987. Czynności mowy: rozważania z filozofi i języka. Warszawa: PAX.

Sierotwiński, Stanisław. 1994. Słownik terminów literackich. Kraków: Fabuss.

Szymanek, Krzysztof. 2002. Sztuka argumentacji. Słownik terminologiczny. Warszawa: PWN.

Wierzbicka, Anna. 1973. Akty mowy. W: Semiotyka i struktura tekstu. Red. M. R. Mayenowa. Wrocław: Ossolineum.

Zierkiewicz, Edyta. 2004. Poradnik – oferta wirtualnej pomocy. Kraków: Impuls.

Ziomek, Jerzy. 2000. Retoryka opisowa. Wrocław: Ossolineum.

Downloads

Jak cytować

Smól, Joanna. 2017. „Reakcje Werbalne odbiorców Porady Internetowej a perswazyjność Przekazu Poradnikowego”. "Res Rhetorica" 4 (4). https://doi.org/10.29107/rr2017.4.3.