W jaki sposób należy dzielić Dekalog? Problem podziału dziesięciu przykazań biblijnych

Autor

  • Dawid Mielnik Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

DOI:

https://doi.org/10.29107/rr2017.3.5

Abstrakt

Celem niniejszego opracowania jest próba wyjaśnienia oraz uzasadnienia różnych sposobów podziału dziesięciu przykazań biblijnych w oparciu o najstarsze zachowane warianty tekstowe Dekalogu oraz analizy wewnętrzne samego tekstu. Praca wyjaśnia przyczyny różnych podziałów dziesięciu przykazań oraz prezentuje najważniejsze propozycje w tym zakresie. Przeprowadzone analizy ukazują złożoność podjętej problematyki oraz zasadność różnych sposobów podziału wynikających w znacznej mierze z potrzeb konkretnej wspólnoty.

Bibliografia

Baraniak M. 2006. „Początek Dziesięciu Słów.” Przegląd Powszechny 123 (3): 14-26.

Bednarski W. 2015. W obronie wiary. Pismo Święte a nauka Świadków Jehowy, innych sekt i wyznań niekatolickich. Toruń: Wydawnictwo Ikona.

Brzegowy T. 2002. „Zbiory prawne Pięcioksięgu i ich rola w kompozycji dzieła.” Tarnowskie Studia Teologiczne 21 (1-2): 21-62.

Chouraqui A. 2002. Dziesięć przykazań dzisiaj. Warszawa: Pax.

Czajkowski M. 2010. „Dekalog – spojrzenie biblisty.” Prace Komisji Nauk Filologicznych Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu 2: 377-382.

Gronkowski. 1948. „Czy nasz tekst Dziesięciorga Przykazań Bożych jest sfałszowany?.” Wiadomości Archidiecezji Gnieźnieńskiej 3 (2/3): 88-102.

Gründel J. 1978. Rozważając dekalog. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.

Hentschel G. 2001. „Prawo bliźniego do normalnego życia. Refleksje nad dziewiątym i dziesiątym przykazaniem dekalogu.” Communio 21 (1): 20-34.

Hergesel T. 2006. Jam jest Pan, Bóg twój!. Wrocław: Papieski Wydział Teologiczny.

Jodzio H. 2009. „Społeczny kontekst i historyczne źródła Dekalogu.” Teologia praktyczna 10: 191-208.

Kiedzik M. 2000. „Orędzie Dekalogu (I-III).”, W Słowo Twoje jest prawdą. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Stanisława Mędali CM w 65. rocznicę urodzin, red. W. Chrostowski, 171-182. Warszawa: Vocatio.

Klimaszewski S. 2006. Dekalog. Pomoce do katechez i homilii. Warszawa: Wydawnictwo Księży Marianów.

Kot T. 2006. „Biblijne korzenie dekalogu.” Przegląd Powszechny 123 (2): 14-26.

Kowalczyk D. 2006. „Po co nam dziesięć przykazań?.” Przegląd Powszechny 123 (1): 14-26.

Lemański J. 2009. Księga Wyjścia. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz. Częstochowa: Edycja Świętego Pawła.

Lemański J. 2002. Pięcioksiąg dzisiaj. Kielce: Instytut Teologii Biblijnej Verbum.

Łach S. 1946. „Dekalog w świetle nowoczesnej krytyki biblijnej.” Ateneum kapłańskie 38 (4): 225-244.

Łach S. 1947. „Poszczególne przykazania Dekalogu.” Ateneum Kapłańskie 39 (46): 330-345.

Łach S. 1952. „Rekonstrukcja pierwotnego dekalogu.” Ruch Biblijny i Liturgiczny 5 (4): 296-311.4

Muszyński H. 1995. Dziesięć słów. Pytania współczesnego człowieka o Dekalog. Gniezno: Prymasowskie Wydaw. Gaudentinum.

Papieska Komisja Biblijna. 2014. Natchnienie i prawda Pisma Świętego. Kielce: Instytut Teologii Biblijnej Verbum.

Perz A. 2011. „Dekalog jako Słowo Boga do człowieka i jego odczytanie przez młodzież.” Kieleckie Studia Teologiczne 10: 43-67.

Peter M. 1982. „Spór o Dekalog.” W drodze (9): 68-72.

Petuchowski J.J. 1997. Głos z Synaju. Antologia tekstów rabinistycznych na temat Dziesięciu Przykazań. Kraków: Wydawnictwo M.

Ruspi W. 2001. „Dziewiąte i dziesiąte przykazanie w tradycji Kościoła katolickiego.” Communio 21 (1): 35-49.

Synowiec J. 2004. Dekalog. Dziesięć ważnych przykazań. Wj 20,2-17; Pwt 5,6-20. Kraków: Wydaw. Bratni Zew.

Węgrzyniak W. 2010. „Aksjologiczne odczytywanie Dekalogu.” Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 53 (3): 25-38.

Witczyk H. 1997. „Orędzie Dekalogu (Wj 20,1-17). Analiza krytycznoliteracka.” Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 40 (1-2): 41-74.

Wojciechowski M. 2011. Dziesięć przykazań dawniej i dziś. Częstochowa: Edycja Świętego Pawła.

Zaborski A. 2005. „Jak przekazać przykazania i inne teksty biblijne?.” W Oriental Languages in Tanslation, n.2. red. Podolak B., Zaborski A., Zając G. 121-142. Cracow: Polish Academy of Sciences Press.

Żychiewicz T. 1982. Dziesięcioro przykazań. Kraków: Wydawnictwo Archiwum Bernardynów.

Downloads

Opublikowane

2017-07-25

Jak cytować

Mielnik, Dawid. 2017. „W Jaki sposób należy Dzielić Dekalog? Problem podziału dziesięciu Przykazań Biblijnych”. "Res Rhetorica" 4 (3). https://doi.org/10.29107/rr2017.3.5.