Rhetoric for English Language Learners: Language Features of Five Latter-day Saint Devotional Talks

Autor

  • Cynthia Hallen Brigham Young University

DOI:

https://doi.org/10.29107/rr2017.2.4

Abstrakt

Co roku wybrani liderzy Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przemawiają do wielu uczestników zgromadzonych na regularnych nabożeństwach na Brigham Young University, prywatnej uczelni religijnej w Provo, w stanie Utah. W artykule przedstawiono hipotezę, iż  retoryczna analiza mów głoszonych na nabożeństwach może być skutecznym sposobem poznania
typowych cech językowych w angielskich wystąpieniach publicznych a jako taka może być pomocna zaawansowanym uczniom języka angielskiego jako drugiego języka (ESL) w rozwijaniu umiejętności rozumienia i mówienia. Na podstawie opublikowanych transkrypcji i nagrań nabożeństw, przeanalizowane zostały leksykalne, metaforyczne, składniowe, schematyczne, tonalne i semantyczne aspekty każdej mowy. Wyniki sugerują, że religijny dyskurs tego typu zawiera w sobie elementy i wzorce retoryczne typowe dla języka angielskiego, uczniowie mogliby uczyć się ich rozpoznawać, rozumieć i używać w praktyce perswazyjnej.

Bibliografia

Devotional Speeches of the Year: BYU Bicentennial Devotional and Fireside Addresses. 1977.Brigham Young University. Provo, Utah: Young House.

Abrea, Angel. 1981. “News of the Church.” ENSIGN (Nov): 96.

Blair, Robert W. “Vocabulary, Latter-day Saint.” 1992. Encyclopedia of Mormonism. New York: McMillan.

Campillo y Corres, Narciso. 1969. Retorica y Poetica. (Mexico City: Libreria y Ediciones Botas.

Didier, Charles. 1979. “Language: A Divine Way of Communicating.” ENSIGN (Nov): 25.

Hunt, Kellogg W. 1970. “Syntactic Maturity in Schoolchildren and Adults.” Monographs of the Society for Research in Child Development 35:1, 1-67.

Kaplan, R. B. 1980, “Cultural Thought Patterns in Inter-Cultural Education.” In Readings on English as a Second Language, ed. Kenneth Croft, pp. 399-418. Cambridge, Massachusetts: Winthrop Publishers.

King, Arthur H. 1986. The Abundance of the Heart. Salt Lake City: Bookcraft.

Madsen, Harold S. and J. Donald Bowen. 1978. Adaptation in Language Teaching. Rowley, Massachusetts: Newbury House Publishers.

Mamerto Gomez Hermosilla, José. 1839. Arte de Hablar. Caracas: Valentín Espinal.

Thorndike, Edward L. 1921. The Teacher’s Word Book. New York: Columbia University.

Opublikowane

2017-07-01

Jak cytować

Hallen, Cynthia. 2017. „Rhetoric for English Language Learners: Language Features of Five Latter-Day Saint Devotional Talks”. "Res Rhetorica" 4 (2). https://doi.org/10.29107/rr2017.2.4.