Apoteoza przemocy w propagandzie Państwa Islamskiego

Autor

  • Marcin Styszyński UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

DOI:

https://doi.org/10.17380/rr2015.2.2

Abstrakt

Eskalacja przemocy ze strony organizacji ISIS (Islamic State of Iraq and Sham - Państwo Islamskie w Iraku i Lewancie) i wpływ ideologii głoszonej przez lidera ugrupowania Abu Bakra al-Baghdadiego wynikają z zastosowania odpowiedniej strategii propagandowej, która pozwala sankcjonować trwającą przemoc, gloryfi kować bojowników i zamachowców, a także indoktrynować i rekrutować nowych zwolenników dżihadu.
Kampania agitacyjna polega na korzystaniu ze stylu charakterystycznego dla kazań (ar. chutba) wygłaszanych w trakcie piątkowych nabożeństw, a także z zasad dotyczących klasycznej retoryki arabskiej (ar. balagha).
Państwo Islamskie wykorzystuje również tradycyjne reguły wystąpień publicznych w czasie liturgii, jak i najnowsze środki masowego przekazu takie jak Internet i media społecznościowe adresowane do młodego lub zachodniego odbiorcy.

Biogram autora

Marcin Styszyński, UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIUBibliografia

Abbas, Adnan. 2002. Arabic Poetic Terminology. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Abdallah, Amir. 2014. ,,ISIS releases Abu Bakr al-Baghdadi sermon in Mosul Grand Mosque’’. Iraqi News. http://www.iraqinews.com/features/urgent-video-isis-releases-abu-bakr-al-baghdadi-sermon-mosul-grand-mosque/ (dostęp 14 marca 2015).

Gaffney, Patrick. 1994. The Prophet’s pulpit. Berkeley: University of California Press.

Al-Haszimi, Ahmad. 2011. Dżawahir al-balagha. Al-Kahira: Maktabat al-Adab.

Hauziński, Jerzy. 1993. Burzliwe dzieje kalifatu bagdadzkiego. Warszawa-Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Jones, Linda. 2012. The Power of oratory in the medieval Muslim world. Cambridge: Cambridge University Press.

Komisja Standaryzacji Nazw Geografi cznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej (KSNG).

http://ksng.gugik.gov.pl/pliki/latynizacja/arabski.pdf (dostęp 14 marca 2015).

Le Bon, Gustave. 2009. La civilisation des Arabes. Alger: Casbah Editions.

Lynch, Dennis. 2014. “ISIS Leader al-Baghdadi Makes First Video Appearance.’’ International Business Times. http://www.ibtimes.com/isis-leader-al-baghdadi-makes-fi rst-video-appearance-

-video-1620012. (dostęp 14 marca 2015).

Raof, Hussein. 2006. Arabic rhetoric, a pragmatic analysis. New York: Routledge.

At-Talaba, Mohammad. 2008. Al-Hidżadż fi al-balagha al-mu’asira. Banghazi: Dar al-Kitab al-Dżadid.

Shabakat al-Jihad al-Alami. 2014. http://shabakataljahad.net/vb/index.php. (dostęp 12 marca 2015).

Siwiec, Paweł. 2008. Zarys poetyki klasycznego wiersza arabskiego. Kraków: Księgarnia Akademicka.

Downloads

Jak cytować

Styszyński, Marcin. 2015. „Apoteoza Przemocy W Propagandzie Państwa Islamskiego”. "Res Rhetorica" 2 (2). https://doi.org/10.17380/rr2015.2.2.