Culture, Catastrophe, and Rhetoric. The Texture of Political Action, red. Robert Hariman i Ralph Cintron, Berghahn, New York-Oxford 2015.

Autor

  • Agnieszka Kampka Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Pobrania

Jak cytować

Kampka, Agnieszka. 2017. „ New York-Oxford 2015”. "Res Rhetorica" 4 (1). https://resrhetorica.com/index.php/RR/article/view/199.

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>