Watching people playing games: A survey of presentational techniques in most popular game-vlogs

Magdalena Pietruszka

Abstrakt


Niniejsze studium jest poświęcone fi lmikom na temat gier komputerowych publikowanych na portalu YouTube oraz popularności vlogerów, którzy je nagrywają. Analizie poddano techniki prezentacyjne wykorzystywane przez vlogerów w celu przyciągnięcia uwagi odbiorców. Wybrano i oceniono trzech popularnych twórców (PewDiePie, Markiplier, Cryaotic), sugerując się internetowym rankingiem popularności.

Przeanalizowano zależność pomiędzy liczbą subskrybentów a technikami prezentacyjnymi używanymi przez vlogerów. W ten sposób ustalono relacje między popularnością udostępnianych filmów o grach z wybranych kanałów na YouTube a treścią tychże filmów oraz sztuką prezentacji stosowaną przez ich twórców.


Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Boyd, D. M., and Ellison, N. B. 2007. „Social network sites: Defi nition, history, and scholarship.” Journal of Computer-Mediated Communication 13 (1): 210-230.

Castells, M. 2000. „Materials for an exploratory theory of the network society.” British Journal of Sociology 51(1).

Chen, G. M., & Zhang, K. 2010. „New media and cultural identity in the global society.” In Handbook of Research on Discourse Behavior and Digital Communication: Language Structures and Social Interaction, ed. R. Taiwo, 801-815. Hershey, PA: Idea Group Inc.

Definition of vlog in English:. (n.d.). Retrieved December 3, 2015, from http://www.oxforddictionaries.com/defi nition/english/vlog.

Forgas J. (Ed.). 1985. Language and Social Situations. New York: Springer.

Getomer J., Okimoto M., and Johnsmeyer B. 2013. Gamers on YouTube: Evolving video consumption.Retrieved February 20, 2016, from https://www.thinkwithgoogle.com/articles/youtube--marketing-to-gamers.html.

Goffman, E. 1959. The Presentation of Self in Everyday Life. Anchor Books.

Goffman, E. 1981. Forms of Talk. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

Harre, R. 1985. „Situational rhetoric and self-presentation.” In Forgas J. (ed) Language and Social Situations, 75-186. New York: Springer.

Jones, S. G. (Ed.). 1995. Cybersociety: Computer-mediated Communication and Community. Thousand Oaks, CA: Sage.

McCormick, R. 2014. „This is why people want to watch other people play video games.” Retrieved February 02, 2016, from http://www.theverge.com/2014/8/26/6068993/this-iswhy-people-want-to-watch-other-people-play-video-games.

OverbyteGaming UK. 2015. „7 types of YouTube gaming videos”. Retrieved March 1, 2016, from http://damnlag.com/ams/7-types-of-youtube-gaming-videos.29.

Qian, H., & Scott, C. R. 2007. „Anonymity and self-disclosure on weblogs.” Journal of Computer-Mediated Communication 12(4): 1428-1451.

Van Dijk, T. 1998. Ideology: A Multidisciplinary Approach. London: Sage.
DOI: https://doi.org/10.17380/rr.2016.4.4

Refbacks

  • There are currently no refbacks.