"Wikigender" and "Girls: A No Ceilings Conversation": Digital genres countering inequality and discrimination

Michela Giordano

Abstrakt


Wikigender to portal uruchomiony przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD Development Centre) 07.03.2008 r., którego celem jest gromadzenie i wymiana wiedzy z całego świata dotyczącej spraw związanych z gender. Girls: A No Ceilings Conversation z kolei to wydarzenie, które 14.04.2014 r. zorganizowała Fundacja Clintona w ramach swojej większej inicjatywy „No Ceilings: The Full Participation Project”, której misją jest wsparcie rozwoju oraz partycypacji dziewcząt i kobiet na świecie. Oba przykłady, uznane za nowe typy komunikacji w sieci, poddane zostały analizie. Jej celem było ustalenie, czy i w jakim zakresie cechy gatunkowe i strategie dyskursywne tych dwóch platform współpracy online przyczyniają się do: współtworzenia informacji, szerzenia wiedzy i świadomości oraz umacniania agendy partycypacji (ang. participatory agenda) (Jones 2008; Campagna, Garzone, Ilie, Rowley-Jolivet 2012), zarówno jeśli chodzi o tematykę gender, inności, jak i sprzeciwu wobec nierównościom. W analizie skupiono się na kwestiach gatunków cyfrowych (Yates, Orlikowski, Renneker 1997), gatunkowych cech komunikacji w sieci (Gruber 2008) oraz zawartych w analizowanym dyskursie bodźcach sprzyjających procesowi demokratyzacji. Upowszechnianie wymiany i współtworzenia informacji oraz udostępnianie jej obywatelom umożliwia czytelnikom takich online'owych platform wcielenie się jednocześnie w rolę użytkowników, współtwórców i krytyków, co można zakwalifi kować jako nowy trend w zapośredniczonej przez sieć komunikacji, którego efektem jest „demokratyzacja” (Fairclough 1992; 1995a; 1995b; 1998) dyskursów.

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Askehave, I. and Ellerup Nielsen, A. 2004. “Webmediated Genres - A Challenge to Traditional Genre Theory.” Working Paper nr. 6. Aarhus: Center for Virksomhedskommunication.

Askehave, I. and Ellerup Nielsen, A. 2005a. “Digital genres: a challenge to traditional genre theory”, Information Technology & People (18)2: 120-141.

Askehave, I. and Ellerup Nielsen, A. 2005b. “What are the Characteristics of Digital Genres? - Genre Theory from a Multi-modal Perspective.” In Proceedings of the 38th Hawaii International Conference on System Sciences.

Baldry, A. ed. 2000. Multimodality and Multimediality in the Distance Learning Age. Campobasso: Palladino Editore.

Bhatia, V. K. 1993. Analysing Genres: Language Use in Professional Settings. London: Longman.

Berkenkotter, C. and Huckin, T. N. 1995. Genre Knowledge in Disciplinary Communication: Cognition, Culture, Power. Hillsdale, N.J.: L. Erlbaum Associates.

Bruns, A. 2008. Blogs, Wikipedia, Second Life and Beyond. From Production to Produsage. New York: Peter Lang Publishing.

Campagna, S., Garzone, G., Ilie, C. and Rowley-Jolivet, E. eds. 2012. Evolving Genres in Wedmediated Communication. Bern: Peter Lang.

Fairclough, N. 1992. Discourse and Social Change. Cambridge: Polity Press.

Fairclough, N. 1995a. Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language. London and New York: Longman.

Fairclough, N. 1995b. Media Discourse. London: Edward Arnold.

Fairclough, N. 1998. “Political Discourse in the Media: An Analytical Framework.” In Approaches to Media Discourse, ed. Bell, A. and Garrett, P., 142-162. Oxford: Blackwell Publishers.

Fairclough, N. 2003. Analysing Discourse. Textual Analysis for Social Research. London and New York: Routledge.

Fetzer, A. and Weizman, E. 2006. “Political discourse as mediated and public discourse”, Journal of Pragmatics (38)2: 143-153.

Garzone, G. 2007. “Genres, Multimodality and the World-Wide Web: Theoretical Issues.” In Multimodality in Corporate Communication. Webgenres and Discursive Identity, ed. Garzone, G., Catenaccio, P. and Poncini G., 15-30. Milano: FrancoAngeli.

Giltrow, J. and Stein, D. eds. 2009. Genres in the Internet. Issues in the Theory of Genre. Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

Gruber, H. 2008. “Specifi c genre features of new mass media.” In Handbook of Communication in the Public Sphere, ed. Wodak, R. and Koller, V., 363-381. Berlin and New York: Mouton de Gruyter.

Kress, G., and van Leeuwen, T. 1996. Reading Images. The Grammar of Visual Design. London and New York: Routledge.

Jones, R. 2008. “Technology, democracy and participation in space.” In Handbook of Communication in the Public Sphere, ed. Wodak, R. and Koller, V., 429-446. Berlin and New York: Mouton de Gruyter.

Shepherd, M. and Watters, C. 1998. “The Evolution of Cybergenres”, HICSS '98, Proceedings of the Thirty-First Annual Hawaii International Conference on System Sciences, Volume 2, IEEE Computer Society Washington, DC, USA ©1998, available at http://web.cs.dal.ca/~shepherd/pubs/evolution.pdf.

Swales, J. 1990. Genre Analysis: English in Academic and Research Settings. Cambridge: Cambridge University Press.

Van Dijk, T. A. ed. 1997. Discourse as Structure and Process. Discourse Studies: A Multidisciplinary Introduction. Volume 1, London: Sage Publications.

Yates, J. A., Orlikowski, W. J. and Renneker, J. 1997. “Collaborative Genres for Collaboration: Genre Systems in Digital Media”. In Proceedings of the 30th Annual Hawaii International Conference on System Sciences: Digital Documents. Vol. VI Los Alamitos CA: IEEE Computer Society Press, 50-59.

Websites

www.clintonfoundation.org (Last accessed June 2015)

www.wikigender.org (Last accessed June 2015)
DOI: https://doi.org/10.17380/rr.2016.4.3

Refbacks

  • There are currently no refbacks.