Perswazyjny potencjał mikrotekstów, czyli o tym, jak przykuć uwagę i osiągnąć cel na stronie internetowej e-sklepu

Katarzyna Sobczak

Abstrakt


Artykuł prezentuje wnioski z analizy tekstowych oraz wizualnych elementów strony internetowej e-sklepu pod kątem ich potencjału perswazyjnego. Omówiono funkcje i mechanizmy działania mikrotekstów, zaproponowano ich klasyfi kacje oraz wskazano na wykorzystywane przez nie techniki wywierania wpływu. Pokazano znaczenie etosu i zaufania do nadawcy (tj. sklepu, marki) w odniesieniu do mechanizmów informatycznych odpowiadających m.in. za generowanie list polecanych produktów. Artykuł wieńczy refleksja nad  podobieństwami i różnicami pomiędzy sklepem internetowym oraz stacjonarnym.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Barber, Benjamin. 2008. Skonsumowani. Warszawa: Muza.

Briggs, Asa i Burke, Peter. 2010 Społeczna historia mediów. Od Gutenberga do Internetu. Warszawa: PWN.

CBOS. 2015. Internauci 2015. Warszawa: CBOS.

CBOS. 2016. Korzystanie z internetu. Warszawa: CBOS.

Cialdini, Robert. 2007. Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka. Gdańsk: GWP.

Doliński, Dariusz. 2005. Techniki wpływu społecznego. Warszawa: Scholar.

Fiedler, Milenia. 2012. „Film jako sztuka perswazji.” W Instrukcja obsługi tekstów. Metody retoryki, red Jacek Wasilewski i Anna Nita, 115-126. Sopot: GWP.

Francuz, Piotr. 2007. „Strach i lęk w reklamie politycznej.” W Psychologiczne aspekty komunikacji audiowizualnej, red. Piotr Francuz. 213-230. Lublin: KUL.

Gemius Polska. 2015. E-zakupy: książek, fi lmów i muzyki najchętniej szukamy zimą? 24.12.2015 https://www.gemius.pl/wszystkie-artykuly-aktualnosci/w-sklepach-internetowych-ksiazek-fi lmow-i-muzyki-najchetniej-szukamy-w-zimie.html (dostęp 25.10.2016).

Gemius Polska. 2016. TOP10 najpopularniejszych stron internetowych. 13.04.2016. https://www.gemius.pl/wydawcy-aktualnosci/top10-najpopularniejszych-stron-internetowych-ostatniego--tygodnia.html (dostęp 25.10.2016).

GUS. 2016. Mały Rocznik Statystyczny Polski 2016. Warszawa: GUS.

GUS. 2015a. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa: GUS.

GUS. 2015b. Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2011-2015. Warszawa: GUS.

Heath, Robert. 2014. Uwieść podświadomość. Psychologia reklamy. Sopot: GWP.

Sobczak, Katarzyna. 2014. „Tożsamość czy tożsamości? »Ja« w świecie cyberrealnym.” W Wirtualność jako realność. 23-42. Rzeszów: WURz.

Szymanek, Krzysztof. 2012. Sztuka argumentacji. Słownik terminologiczny. Warszawa: PWN.

Wasilewski, Jacek i Skibiński, Adam. 2008. Prowadzeni słowami. Retoryka motywacji w komunikacji publicznej. Warszawa: Difin

Wojciszke, Bogdan. 2006. Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Warszawa: Scholar.
DOI: https://doi.org/10.17380/rr.2016.4.2

Refbacks

  • There are currently no refbacks.