Perswazja w dobie snapchatyzacji: #uniwersytet

Autor

  • Anna Kiryjow SGGW, Warszawa

Bibliografia

Bralczyk, Jerzy, Jan Miodek, Andrzej Markowski. 2014. Wszystko zależy od przyimka. Warszawa: Agora SA.

Elsberg, Marc. 2016. Zero. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B.

Grzenia, Jan. 2014. Komunikacja językowa w Internecie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

GUS. 2015. Notatka informacyjna. Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2014 roku. http://stat.gov.pl/fi les/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5468/12/5/1/podstawowe_informacje_o_rozwoju_demograficznym_polski_do_2014.pdf [data dostępu 09.09.2016 r.]

hash.fm http://hash.fm/ranking/100mareksnapa [data dostępu 9.09.2016 r.]

Hatalska, Natalia. 2011. Trendbook 2011. http://www.hatalska.com/wp-content/uploads /2011/03/trendbook2011.pdf [data dostępu 9.09.2016 r.]

Jasinski, James. 2001. Sourcebook on Rhetoric. Key Concepts in Contemporary Rhetorical Studies. London: SAGE Publications

Korolko, Mirosław. 1990. Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny. Warszawa: Wiedza Powszechna

Kropka nienawiści. https://www.facebook.com/Kropka-nienawi%C5%9Bci-1551405875093738/?fref=ts

Downloads

Opublikowane

2016-09-30

Jak cytować

Kiryjow, Anna. 2016. „Perswazja W Dobie Snapchatyzacji: #uniwersytet”. "Res Rhetorica" 3 (3). https://resrhetorica.com/index.php/RR/article/view/163.