Kultura żywego słowa w instytucjach medialnych: diagnoza poziomu świadomości językowej dziennikarzy

Małgorzata Tadeusz-Ciesielczyk

Abstrakt


Niniejsza praca jest próbą udzielenia odpowiedzi na pytanie o aktualny stan świadomości językowej profesjonalnych dziennikarzy, a także o wpływ tej wiedzy na kulturę żywego słowa w polskich instytucjach medialnych. W toku badań potwierdzono, iż świadomość językowa diagnozowanych grup jest na raczej niskim poziomie. Uzyskane wyniki ukazują istotny problem w rozwijającym się aktualnie świecie mediów.


W swojej pracy wskazuję również na aspekt edukacyjny, albowiem to właśnie na instytucjach medialnych ciąży szczególny obowiązek krzewienia kultury żywego słowa języka ojczystego oraz utrzymywania zasad poprawnej wymowy standardowej polszczyzny. Artykuł porusza zagadnienia, które są istotne przy badaniu poziomu świadomości językowej w aspekcie kultury żywego słowa: omówienie zasad poprawności w wymowie i konstrukcji wypowiedzi, komunikacji międzyludzkiej, mowy ciała czy emisji głosu.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bednarek, Janina Danuta. 2005. Ćwiczenia wyrazistości mowy. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP.

Bralczyk, Jerzy, Majkowska, Grażyna. 2000. Język w mediach masowych. Kraków: Universitas.

Bugajski, Marian. 2006. Język w komunikowaniu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Korolko, Mirosław. 1990. Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Majkowska, Grażyna, Satkiewicz, Halina. 1999. Język w mediach. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Markowski, Andrzej. 1992. Polszczyzna końca XX wieku. Warszawa: Wydawnictwo Wiedza Powszechna.

Markowski, Andrzej. 2012. Kultura języka polskiego. Teoria, zagadnienia leksykalne, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Pisarek, Walery. 2011. Nowa retoryka dziennikarska. Kraków: Universitas.

Szober, Stanisław. 1937. Przedmowa do Słownika ortoepicznego. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Tarasiewicz, Bogumiła. 2014. Mówię i śpiewam świadomie. Podręcznik do nauki emisji głosu. Kraków: Universitas.
DOI: https://doi.org/10.17380/rr.2016.3.4

Refbacks

  • There are currently no refbacks.