Rhetoric of exceptionalism in the American public discourse of the 21st century

Autor

  • Marcela Ganea Artifex University of Bucharest

DOI:

https://doi.org/10.17380/rr.2016.3.2

Abstrakt

Celem artykułu jest przegląd i omówienie narzędzi retorycznych, które w amerykańskich przemówieniach politycznych z początku XXI wieku wykorzystywane są do wyrażania i zasadniania ideologii i polityki państwa. Analiza dotyczy mówionych form dyskursu instytucjonalnego, wybranych wystąpień najważniejszych polityków i urzędników państwowych. Wyróżnione techniki retoryczne służą zdobyciu publicznej akceptacji poprzez odwołanie się do koncepcji amerykańskiej wyjątkowości.

Przedmiotem analizy są retoryczne schematy używane w przemówieniach dotyczących takich tematów jak wojna w Iraku, kryzys ekonomiczny, bezpieczeństwo nuklearne, interwencje militarne i globalne przywództwo USA.

Bibliografia

Brooks, Stephen. 2014. American Exceptionalism in the Age of Obama. New York: Routledge, Taylor and Francis Group

Edwards, Jason A, and David Weiss. 2011. The Rhetoric of American Exceptionalism: Critical Essays, McFarland.

Fairclough, Norman. 1989. Language and Power. Longman Inc., NY

Factory, Mallory. 2010, 31 Aug. “American Exceptionalism and an “Exceptional” President.” Forbes.com. Access 27 July 2013. ‹http://www.forbes.com/2010/08/31/barack-obama-exceptionalism-america-opinions-columnists-mallory-factor.html›

Lim, Elvin T. 2002. “Five Trends in Presidential Rhetoric: An Analysis of Rhetoric from George Washington to Bill Clinton” Presidential Studies Quarterly 32,2: 328-366. Center for the Study of the Presidency. Access. ‹https://wesfi les.wesleyan.edu/home/elim/web/5Trends.pdf›

Lockhart, Charles. 2003. The Roots of American Exceptionalism. New York: Palgrave Macmillan.

McEvoy-Levy, Siobhan. 2001. American Exceptionalism and the US Foreign Policy: Public Diplomacy at the End of the Cold War. New York: Palgrave Macmillan.

Murray, Charles. 2013. American Exceptionalism: An Experiment in History. Washington, D.C.: American Enterprise Institute for Public Policy Research.

Obama, Barack. 2002. Speech against the Iraq War. Federal Plaza, Chicago. 2 Oct. 2002. Access 2 May 2013. ‹http://usliberals.about.com/od/extraordinaryspeeches/a/Obama2002War.htm›

Pease, Donald E. 2009, The New American Exceptionalism, Minnesota University Press.

Perelman, Chaim and Lucie Olbrechts-Tyteca. 1971. The New Rhetoric: A Treatise on Argumentation.Translated by John Wilkinson and Purcell Weaver. Notre Dame: University of Notre Dame Press.

Qingguo, Jia. 2013. “Shifting Emphasis: Beijing’s Reactions to the North Korea Nuclear Test”. East Asia Forum. 3. Access 5 May 2013. http://www.eastasiaforum.org/2013/03/03/shifting-emphasis-

beijings-reactions-to-north-korea-nuclear-test/›

Ryan, Harold Ross. 1992. Contemporary American Public Discourse. Waveland Press.

Van Dijk, Teun A. 2011. “Structures of Discourse and Structures of Power.” Communication Yearbook 12, 18-59. London: Routledge.

Downloads

Opublikowane

2016-09-30

Jak cytować

Ganea, Marcela. 2016. „Rhetoric of Exceptionalism in the American Public Discourse of the 21st Century”. "Res Rhetorica" 3 (3). https://doi.org/10.17380/rr.2016.3.2.