Współczesne teorie retoryczne

2020-10-05

Numer 4/2021 chcemy poświęcić refleksji nad współczesnymi teoriami retorycznymi, które są odpowiedzią na nowe warunki, w jakich uprawiana jest dziś retoryka.

Retoryka jako praktyka komunikacyjna podlega nieustannym przemianom. Nowe formy i przestrzenie komunikacji, zmieniające się normy społeczne i systemy wartości dostarczają badaczom  kolejnych typów materiałów do analizy. Rodzi to potrzebę nowych rozstrzygnięć metodologicznych i teoretycznych lub reinterpretowania dawnych teorii.

Relacje między retoryką a filozofią, badania and argumentacją i publicznością z różnych perspektyw, retoryka cyfrowa, retoryka wizualna, retoryka rzeczy, krytyka retoryczna we wszystkich jej odmianach, retoryka wobec kryzysu demokracji – to najczęściej podejmowane dziś w dyskusjach zagadnienia. Jakie koncepcje teoretyczne pozwalają je badać i wyjaśniać?

Powracają pytania o granice retoryki, a także jej relacje z innymi dyscyplinami wiedzy. Co zmienia się wraz z rozwojem nauki, pojawieniem się nowych ośrodków badawczych zajmujących się retoryką i rozwojem międzykulturowych kontaktów naukowych?

Zapraszamy do nadsyłania artykułów poruszających m.in. poniższe zagadnienia:

- Czyje prace tworzą kanon, który powinien być znany wszystkim zajmującym się komunikacją perswazyjną? Jakie koncepcje i nowe pojęcia uznać należy za szczególnie odkrywcze oraz wartościowe i dlaczego?

- Jak zmienia się dziś przestrzeń komunikacji, warunki i przedmioty perswazji, a co za tym idzie – jakie nowe wyzwania, narzędzia i techniki perswazyjne wymagają namysłu i analizy?

- Czy retoryka jest właściwością człowieka, czy też może stać wytworem i narzędziem sztucznej inteligencji?

- Czy postępujące procesy globalizacyjne zacierają specyfikę kulturową perswazji? Czy możemy mówić o uniwersalności retoryki, czy raczej obserwujemy mieszanie się rozmaitych wzorców i tradycji?

- Czy zmiany polityczne, rozwój populizmu, zmieniające się formy działania obywatelskiego zmuszają do nowych pytań i perspektyw badawczych w zakresie retoryki pojmowanej jako aktywność polityczna, dyskurs obywatelski?

- Jakich teorii normatywnych wymagają dziś relacje między retoryką a etyką komunikacji, w dobie dezinformacji i fake newsów?

- Czy ponadnarodowe i międzykulturowe praktyki edukacyjne, ze szczególnym uwzględnieniem różnorodnych form e-learningu i specyfiki perswazji online wymagają nowych ustaleń teoretycznych?

- Jakie koncepcje teoretyczne wspierają dziś kształcenie krytycznego myślenia i świadomości językowej?

Redaktorki numeru:

Agnieszka Kampka (agnieszka_kampka@sggw.edu.pl), Marta Kobylska (mkobylska@ur.edu.pl)

Termin nadsyłania propozycji artykułów: 30 kwietnia 2021

Planowany termin publikacji: grudzień 2021