Argumentacja w retoryce

2022-11-09

Redaktorki numeru:  Anna Bendrat, Elżbieta Pawlak-Hejno, Ewa Modrzejewska

W Retoryce Arystotelesa logos jako część inwencji retorycznej przedstawiony jest jako argumentacja entymematyczna odnosząca się do istoty sprawy. Etos i patos również mogą przybrać formę entymematu, ale argumentacja ta nie odnosi się bezpośrednio do zagadnienia.

W tego rodzaju entymemacie konkluzja odnosi się do etosu mówiącego lub do odbioru emocjonalnego słuchaczy. W sytuacji idealnej — z właściwie przedstawioną sprawą i racjonalnymi sędziami — dominuje logos, a w rzeczywistości, którą opisywał Arystoteles — z niedoskonałym postępowaniem w sprawie i irracjonalnymi sędziami — dominuje etos i patos.

W numerze 2/2023 przedmiotem rozważań chcemy uczynić współczesne style i praktyki argumentacji w retoryce. Jakich argumentów używamy, co determinuje wybory i strategie argumentacyjne, według jakich kryteriów oceniamy argumentację.

Proponowane obszary tematyczne:

 • Źródła argumentacji w retoryce
 • Retoryczna argumentacja jako działanie publiczne
 • Typy argumentów
 • Retoryczne podejście do teorii deliberacji i zaangażowania obywatelskiego
 • Retoryczna analiza argumentacji multimodalnej
 • Argumentacja w dyskursach specjalistycznych
 • Etyczna i nieetyczna argumentacja
 • Kryteria oceny argumentu
 • Obliczeniowe i formalne modele argumentacji
 • Wzory i schematy argumentu w retoryce
 • Analiza dyskursu medialnego z perspektywy retoryki i teorii argumentacji

   

  Termin nadsyłania tekstów: 31 stycznia 2023

  Termin publikacji: czerwiec 2023