Retoryka nowych mediów/nowych wyzwań

2020-08-07

Zapraszamy do nadsyłania propozycji artykułów poruszających wybrane aspekty retoryki z perspektywy studiów nad mediami i kulturą, komunikacji, psychologii społecznej, pedagogiki, studiów nad kompetencjami medialnymi, antropologii i innych dziedzin humanistycznych. Artykuły w języku angielskim lub polskim mogą dotyczyć takich tematów jak:

 • technologie nowych mediów jako narzędzia tworzenia nowych struktur społecznych i nowych wzorów komunikacji
 • oficjalna komunikacja publiczna w erze web 2.0, spory i debaty online, kształtowanie opinii publicznej
 • nowe formy kontrolowania informacji, gromadzenia danych i podejmowania decyzji
 • mainstreamowe/oficjalne oraz marginalizowane/alternatywne kanały medialne ich style retoryczne
 • dziennikarstwo cyfrowe, monitorowanie mediów, fact-checking, blogosfera/vlogosfera
 • budowanie zaufania online, konstruowanie pozycji eksperta, odwołania do wiedzy, zdrowego rozsądku
 • nowe trendy w mobilizowaniu i budowaniu solidarności, aktywizm online
 • autoprezentacje artystów i status celebrytów w nowych mediach
 • e-obywatelstwo, autoprezentacja jednostek/influencerów w nowych mediach
 • platformy społecznościowe – możliwości rozpowszechniania przekazów i bycia w kontakcie kosztem monitorowania jakości informacji i wiarygodności źródła?
 • edukacyjne wyzwania w społeczeństwie cyfrowym – multialfabetyzacja, krytyczny odbiór mediów
 • nowe media i wyzwania edukacyjne: wirtualne szkolenia, szanse i ograniczenia e-learningu
 • „klasyczne” kategorie retoryczne i ich zastosowanie w badaniach and środowiskiem nowych mediów
 • nowe figury i tropy zastępujące dotychczasowe toposy i utrwalone odniesienia kulturowe
 • retoryka przewidywań, symulacji i prognoz związanych z przyszłymi wyzwaniami stojącymi przed ludzkością
 • perswazyjne funkcje humoru w czasie pandemii

Oprócz studiów przypadku i badań empirycznych zapraszamy również do nadsyłania artykułów przeglądowych i metaanaliz, łączących studia retoryczne nad „starymi” i „nowymi” mediami, poświęcone deliberacji, dawnym i współczesnym dyskursom politycznym zapośredniczonym medialnie, profesjonalnej i amatorskiej komunikacji online.

Redaktorka numeru

Terminy

 • Nadsyłanie artykułów: do 30 września 2020
 • Przewidywana publikacja: marzec 2021.