Wydawca

Wydawca

Polskie Towarzystwo Retoryczne
Uniwersytet Warszawski, Katedra Italianistyki
ul. Oboźna 8, 00-332 Warszawa

Polish Rhetoric Society