Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
No 2 (2016): Retoryka kobiet/ Rhetoric of women Gender (in)equality in Japan Abstrakt   PDF (English)
Monika Ksieniewicz
 
No 2 (2016): Retoryka kobiet/ Rhetoric of women Głosu kobietom! – środki przekonywania polskich sufrażystek w publicystyce „Steru” (1907) Abstrakt   PDF
Elżbieta Pawlak-Hejno
 
No 3 (2015): Retoryka i hybrydyczność/ Rhetoric and Hybrydity Herbert A. Wichelns o krytyce retorycznej w XX wieku Szczegóły   PDF
Anna Bendrat
 
No 1 (2015): Retoryka w Argentynie/ Rhetoric in Argentina Hybrydyczne formy dziennikarstwa dwudziestego pierwszego wieku: Sprawozdanie z konferencji Szczegóły   PDF
Katarzyna Molek-Kozakowska
 
No 4 (2017): Retoryka deliberatywna Jak z uczuć uczynić argumenty? Środki retoryczne w wybranych szkicach krytycznoliterackich Michała Grabowskiego Abstrakt   PDF
Dominika Dymek
 
No 2 (2016): Retoryka kobiet/ Rhetoric of women Jane Austen’s Persuasion Abstrakt   PDF (English)
Merritt Moseley
 
No 4 (2017): Retoryka deliberatywna Justifying a recommendation: tell a story or present an argument? Abstrakt   PDF (English)
Paul van den Hoven
 
No 2 (2015): Retoryka wojny/ War Rhetoric Justin S. Vaughn and Jennifer R. Mercieca The Rhetoric of Heroic Expectations: Establishing the Obama Presidency, Texas A&M University Press, 2014 Szczegóły   PDF
Andrew Barnes
 
No 2 (2015): Retoryka wojny/ War Rhetoric Komunikowanie publiczne. Zagadnienia wybrane, pod red. Barbary Kudry i Elwiry Olejniczak, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014 Szczegóły   PDF
Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
 
No 3 (2016): Retoryka i instytucje/ Rhetoric and institutions Kultura żywego słowa w instytucjach medialnych: diagnoza poziomu świadomości językowej dziennikarzy Abstrakt   PDF
Małgorzata Tadeusz-Ciesielczyk
 
No 4 (2015): Retoryczne wspólnoty wiedzy/ Rhetorical knowledge communities Kwiaty Hiszpanii, wspaniałości Portugalii (1631) Antóniego de Sousa de Macedo, czyli jak udowodnić „siłę” Portugalczyków Abstrakt   PDF
Anna Działak-Szubińska
 
No 4 (2017): Retoryka deliberatywna Leczyć czy zapobiegać? Strategie retoryczne w kampaniach Krajowego Centrum ds. AIDS Abstrakt   PDF
Katarzyna Czech
 
No 1 (2014): Retoryka i motyw początku/ Rhetoric and the concept of the origin Luiza Rzymowska, U źródeł pojmowania retoryki, Recenzja retora-praktyka Szczegóły   PDF
Iwona Żółtowska
 
No 1 (2015): Retoryka w Argentynie/ Rhetoric in Argentina Marek Hermann, O łacinie tylko dobrze. De lingua Latina nil nisi bene. Język łaciński i grecko-łacińskie dziedzictwo kulturowe we współczesnej Europie, Kraków 2014 Szczegóły   PDF
Beata Gaj
 
No 3 (2015): Retoryka i hybrydyczność/ Rhetoric and Hybrydity Metafora jako element stymulujący hybrydyzację gatunkową: Analiza kontrastywna exposé Abstrakt   PDF
Anna Zekin-Kompanowska
 
No 2 (2015): Retoryka wojny/ War Rhetoric Między chaosem a porządkiem – retoryczne zmagania z wybuchem I wojny światowej na łamach „Tygodnika Ilustrowanego” Abstrakt   PDF
Monika Gabryś-Sławińska
 
No 1 (2017): Retoryka we Włoszech/ Rhetoric in Italy Morality-related and revolution-related arguments in Facebook discussions concerning veganism Abstrakt   PDF (English)
Giuditta Spassini
 
No 2 (2015): Retoryka wojny/ War Rhetoric Mythic Incantations of American Empire Abstrakt   PDF (English)
Robert Ivie, Oskar Giner
 
No 2 (2016): Retoryka kobiet/ Rhetoric of women Narracje grzeczności… czyli kto uczy w mediach dobrych manier? Szczegóły   PDF
Anna M. Kiełbiewska
 
No 4 (2015): Retoryczne wspólnoty wiedzy/ Rhetorical knowledge communities Obama's Rhetoric of Foreign Policy: A Doctrine of Strategic Balance Szczegóły   PDF (English)
Shawn J. Parry-Giles, Thomas McCloskey
 
No 3 (2017): Retoryka w religii/ Rhetoric in religion Old Polish and Spanish Penitentials as a Source of Knowledge on Folk-paganism in a Christian Society Abstrakt   PDF (English)
Joanna Partyka
 
No 1 (2014): Retoryka i motyw początku/ Rhetoric and the concept of the origin Origins of discursive and rhetorical practices. Rhetorical perspectives on children’s language acquisition Abstrakt   PDF (English)
Ove Bergensen
 
No 4 (2016): Retoryka cyfrowa/ Digital Rhetoric Otwarte seminarium – nowa inicjatywa PTR Szczegóły   PDF
Agnieszka Kampka
 
No 3 (2016): Retoryka i instytucje/ Rhetoric and institutions Parliament and Parliamentarism. A Comparative History of a European Concept, edited by Pasi Ihalainen, Cornelia Ilie, and Kari Palonen. New York-Oxford: Berghahn, 2016. Szczegóły   PDF
Michał Czerenkiewicz
 
No 3 (2016): Retoryka i instytucje/ Rhetoric and institutions Perswazja w dobie snapchatyzacji: #uniwersytet Szczegóły   PDF
Anna Kiryjow
 
26 - 50 z 118 elementów << < 1 2 3 4 5 > >>