Zapowiedzi

Retoryka dziennikarstwa

Redaktor numeru: Katarzyna Molek-Kozakowska (molekk@uni.opole.pl)

Jeśli celem dziennikarstwa jest przekonanie odbiorców do przyjęcia pewnych twierdzeń, postaw czy chociaż do zwrócenia uwagi na określoną kwestię, można mówić o jego potencjale retorycznym. Skoro nowe technologie informacyjne i komunikacyjne od jakiegoś czasu coraz bardziej się upowszechniają w życiu codziennym, warto podsumować ich wpływ na językowe, tekstowe, interakcyjne, gatunkowe i perswazyjne aspekty przekazu wiadomości. Teksty zgłaszane do numeru mogą dotyczyć takich obszarów, jak:


• Dziennikarski obiektywizm/neutralność jako praktyka retoryczna
• Etos (a wizerunek) współczesnego dziennikarza
• Nowa retoryka dziennikarstwa cyfrowego?
• Retoryka (etyka) prasy opiniotwórczej, prasy bulwarowej, mediów społecznościowych
• Retoryczna konstrukcja „poczytności” i „oglądalności” (ang. newsworthiness)
• Fałszywe wiadomości, postprawda, wykorzystywanie anonimowych źródeł a logos
• Panika moralna i wzbudzanie sensacji a retoryczne mechanizmy budowania zaangażowania odbiorcy
• Retoryczny wymiar tradycyjnych i nowych gatunków dziennikarstwa opiniotwórczego
• Hybrydyczne formy dziennikarstwa (np. infotainment, docudrama)
• Obrazy w wiadomościach/ analizach politycznych i ich potencjał perswazyjny
• Język dziennikarstwa a język materiałów promocyjnych, działalności PR, propagandy społeczno-politycznej
• Dziennikarstwo alternatywne, amatorskie, obywatelskie i jego retoryka
• Kompetencja retoryczna w edukacji medialnej.


Innym obszarem zainteresowań może być refleksja metodologiczna: jak instrumentarium retoryki może być stosowane do analizy (krytyki) praktyk dziennikarskich.

Daty
● termin nadesłania tekstu: 30 listopada 2017 roku
● planowany termin publikacji: marzec  2018 roku