"Res Rhetorica"

Kwartalnik Res Rhetorica to recenzowane naukowe czasopismo elektroniczne, powstałe w kręgu badaczy zrzeszonych w Polskim Towarzystwie Retorycznym.

Tematyka czasopisma dotyczy retoryki jako teorii i praktyki komunikacji perswazyjnej. 

Kwartalnik służy jako forum wspólnej refleksji nad rolą retoryki w różnych praktykach komunikacyjnych i upowszechniania badań naukowych na temat retoryki dawnej i współczesnej.

Zapraszamy do publikowania oryginalnych tekstów w formie studiów teoretycznych lub prac badawczych.

W Res Rhetorica ukazują się także opinie, recenzje książek oraz sprawozdania z ważnych wydarzeń naukowych. 

Numery publikowane są w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu. Artykuły przyjmowane są w trybie ciągłym, informacje o numerach tematycznych znajdują się w zakładce zapowiedzi.

Redakcja nie pobiera opłat za publikację. Czasopismo jest finansowane ze składek i grantów PTR. PTR jest członkiem Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA).

W swojej pracy redakcja kieruje się zaleceniami The Committee on Publication Ethics (COPE). Szczegółowe procedury dostępne są tutaj.

Czasopismo indeksowane jest w bazie BazHum, ICI Journal Master List, PBN - Polskiej Bibliografii Naukowej, CEJSH


No 3 (2017): Retoryka w religii/ Rhetoric in religion

redaktor:Anna Bendrat

Spis treści

Temat numeru

Mark Porrovecchio
Joanna Partyka
Andrzej Derdziuk
Steven Tramel Gaines
Dawid Mielnik
PDF

Reakcje

The Church of England as an Example of Democratization of a Religious Organization
Grzegorz Omelan

Recenzje

The Rhetoric of Pope John Paul II, edited by Joseph R. Blaney and Joseph P. Zompetti. (Lanham, MD: Lexington Books, 2009)
Susan Mancino