Radio w przestrzeni nowych mediów. Perspektywa dziennikarska

Aneta Wójciszyn-Wasil

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Celiński, Piotr. 2013. Postmedia. Cyfrowy kod i bazy danych, Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Cloud, Lynne i Olson, Stanley. 2006. Chłopcy Murrowa. Na frontach wojny i dziennikarstwa, tłum. P. Amsterdamski, Warszawa: Wydawnictwo AMF Plus Group.

Cordeiro, Paul. 2012. “Radio Becoming R@dio: Convergnce, Iinteractivity and Broadcasting Trends in Perspective” Participations. Journal of Audience & Reception Studies 2: 492-510.

Crook, Tim. 2001. Radio Drama. Theory and Practice, London – New York: Routledge.

Jędrzejewski, Stanisław. 2010. Radiofonia publiczna w Europie w erze cyfrowej, Kraków.

Kuc, Monika. 2015. Google zaprasza na wirtualną scenę, [online] http://www.rp.pl/Muzyka/151209640-Google-zaprasza-na-wirtualna-scene.html, [dostęp: 6.12.2015]


Refbacks

  • There are currently no refbacks.