Res Rhetorica

Kwartalnik Res Rhetorica to recenzowane naukowe czasopismo elektroniczne, powstałe w kręgu badaczy zrzeszonych w Polskim Towarzystwie Retorycznym.

Tematyka czasopisma dotyczy retoryki jako teorii i praktyki komunikacji perswazyjnej. 

Kwartalnik służy jako forum wspólnej refleksji nad rolą retoryki w różnych praktykach komunikacyjnych i upowszechniania badań naukowych na temat retoryki dawnej i współczesnej.

Zapraszamy do publikowania oryginalnych tekstów w formie studiów teoretycznych lub prac badawczych.

W Res Rhetorica ukazują się także opinie, recenzje książek oraz sprawozdania z ważnych wydarzeń naukowych. 

Czasopismo indeksowane jest w bazie BazHum.


No 1 (2016): Rhetoric in Spain

redaktorzy numeru: Narcis Iglesias, Maria Załęska

Spis treści

Temat numeru

NARCIS IGLESIAS
PDF
TOMÁS ALBALADEJO
DAVID PUJANTE
ESPERANZA MORALES-LÓPEZ
CARMEN MARIMÓN LLORCA

Transatlantica

Tracing the Turn: The Rise of Multimodal Composition in the U.S.
LUCY A. JOHNSON, KRISTIN L. AROLA

Reakcje

Catalonia calling you: Intercultural Encounters as an example of a cultural sensitivity-raising project for Polish students of English
ELŻBIETA SZYMAŃSKA-CZAPLAK, PRZEMYSŁAW WILK

Recenzje

Tomasz Piekot, Mediacje semiotyczne. Słowo i obraz na usługach ideologii. Sedno. Wydawnictwo Akademickie. Warszawa 2016.
AGNIESZKA KAMPKA