Res Rhetorica

Kwartalnik Res Rhetorica to recenzowane naukowe czasopismo elektroniczne, powstałe w kręgu badaczy zrzeszonych w Polskim Towarzystwie Retorycznym.

Tematyka czasopisma dotyczy retoryki jako teorii i praktyki komunikacji perswazyjnej. 

Kwartalnik służy jako forum wspólnej refleksji nad rolą retoryki w różnych praktykach komunikacyjnych i upowszechniania badań naukowych na temat retoryki dawnej i współczesnej.

Zapraszamy do publikowania oryginalnych tekstów w formie studiów teoretycznych lub prac badawczych.

W Res Rhetorica ukazują się także opinie, recenzje książek oraz sprawozdania z ważnych wydarzeń naukowych. 

Czasopismo indeksowane jest w bazie BazHum.


No 2 (2016): Retoryka kobiet

redaktor tomu: Anna Bendrat

Spis treści

Temat numeru

Amanda Wray, Elise Verzosa Hurley
Katarzyna Molek-Kozakowska
Merritt Moseley
Elżbieta Pawlak-Hejno
PDF
Monika Ksieniewicz

#media

Narracje grzeczności… czyli kto uczy w mediach dobrych manier?
Anna M. Kiełbiewska
PDF

Transatlantica

Amanda Wray

Reakcje

Debatując o zasadności wyborów miss uniwersytetu
Katarzyna Molek-Kozakowska, Michał Wanke
PDF

Recenzje

Bonnie J. Dow, Watching Women’s Liberation, 1970. University of Illinois Press, Urbana, Chicago and Springfield, 2014.
Nicole Renee Barnes